Alla inlägg av admin

Happy Place!

Happy Place!

Skolan krisar och ungdomen har slutat läsa! Ja, så är det kanske, men inte allt är nattsvart. Som om de inte alls förstått att det egentligen är omöjligt, har till exempel de här fyra åttondeklassare och deras lärare använt lektionerna i elevens val och sin fritid till att tillsammans skriva en bok. För en journalist med fokus på skolfrågor är en sån story guld.

Men vi skriver inte till er för att ni är journalister som ska berätta en söt historia om vårt samarbete. Vi skriver till er som recensenter. Vi vill att ni ska läsa vår bok, och bedöma den som vilken annan bok som helst. Vi tror att ni kommer upptäcka att den är svart och hemsk och jävligt bra, och att den absolut kan stå på sina egna ben.

Alldeles oavsett vad som händer sen, börjar emellertid det här med att ni beställer ett recensionsexemplar. Vi tar emot beställningar löpande och kommer att skicka ut de första böckerna för recension 22/2. För att vara med i det utskicket behöver ni meddela oss om ni föredrar boken i digital eller fysisk form, och i det senare fallet skicka med en postadress. Första recensionsdag är satt till 1/4.

Vi hörs!

Elma Bergsland, Yasmin Jamal Ebdella, Alicia Grip, Stella Lyckhammar, Pelle Sunvisson

9789198225341

Under ytan – tidningen Syre

Beskyddarmyten är ytan, den polerade fasad bakom vilken girigt våld kan döljas, det glänsande garn av vilket ständigt nya berättelser vävs i kommersiella drömfabriker, den invanda föreställningen enligt vilken det fysiska och psykiska beväpnandet av en samhällsklass bidrar till alla samhällsklassers säkerhet.

Beskyddarmyten är militarismens glänsande rustning och stenhårt ideologiska kärna, den är likt de hinduiska gudarna både otaliga och en. Den är en produkt av sin tid, krusningar på kulturernas yta, Guds vilja, människans natur, demokratins yttrandefrihet, despotins stabilitet, nationen och imperiet, arbetarnas solidaritet och kapitalets frihet, den är kärnfamiljen och regnbågsfallskärmar.

Beskyddarmyten är dyr, den kostar oss en, två eller femtio procent av BNP, den kostar oss sjukhus och skolor, en tredjedel av världens forskningsresurser. Den kostar oss logiken i svaret på hur det kan bli krig trots att alla bara försvarar sig, kostar oss hyckleriet i vapenindustrin, kostar oss armar och ben, huvuden och ryggar, psyken, drömmar och mardrömmar…

Läs hela texten i tidningen Syre: https://tidningensyre.se/2019/nummer-329/ar-det-verkligen-beskydd-vi-vill-ha/

Replik DN om Aurora

Replik

Kampanjen Stoppa krigsövningen Aurora! delar försvarsministerns och överbefälhavarens oro för desinformation. Det är därför inte utan oro vi läser deras debattinlägg i tisdagens DN. De skriver bland annat:

Om en felaktig bild av övningens syfte och inriktning sprids kan det skapa oro hos allmänheten samtidigt som förtroendet för våra myndigheter undermineras.”

Det är problematiskt att de inblandade själva inte lyckats ge en klar bild av syftet. Å ena sidan handlar det om ”en eskalerande konflikt i vårt närområde” som Sverige intervenerar i. Å andra sidan ska övningen ”ytterst handla om ett angrepp på Sverige ska medför orimliga kostnader för en angripare”. Den här tvetydigheten syns i tisdagens text och har funnits med från allra första stund. Det visar det utkast till scenario (uppdaterad övningsplan här: Övningsplan – maj 2017) som följde med efter en begäran till Försvarsmakten att ta del av all dokumentation om Aurora.

I förhållandet till det egna scenariot förefaller Hultqvists påstående i en intervju i DN (6/5 2017) därför som märkligt:

”Det måste vara vår suveräna rätt att bedriva en sådan här övning utan att någon annan ska försöka att propagandistiskt sätta in den i något slags spänningshöjande scenario.”

I det utlämnade utkastet till scenario beskrivs övningarna som en del av den ökade spänningen. Där står att läsa:

”Nato har under de senaste åren ökat sin närvaro i området och genomfört flera större militära övningar med medlemsländer och där partnerländer som B-land, Sverige och Finland har varit delaktiga.”

Motivet ska från Nato:s sida ha varit att ”upprätthålla en militär jämvikt”. Militär jämvikt och suverän rätt är skäl som också anförs från ryskt håll. Tyvärr gör det inte på något sätt saken bättre. Fler och större övningar har hittills endast lett till just fler och större övningar. Spänningen har på så sätt höjts och vi befinner oss nu i en ny situation då två rekordstora övningar kommer att utspelas samtidigt på vardera sida Östersjön. Om det här är vi alltså överens. Kanske kan den slutsatsen sen användas propagandistiskt, men att påstå att övningarna lett till något annat är osant.

Flera stora övningar pågår ungefär samtidigt, däribland den rysk/vitryska övningen Zapad 17 som genomförs i det västra ryska militärdistriktet. Det understryker än mer behovet av öppenhet, förutsägbarhet och korrekt information.”

Även här delar vi analysen. Vi har länge försökt bringa klarhet i en inte oväsentlig fråga – den amerikanska krigsmaktens eventuella kärnvapen. I ett samtal med övningsledaren i höstas fick vi veta att inga garantier begärts från Försvarsmaktens sida. I samtal med den nytillsatta kommunikationsofficeren Rickard Wissmann i våras förklarades att det var ett rent tullärande. Hos Tullverket säger man att några inspektioner i praktiken inte görs och påpekar att de utländska styrkorna sedan förra året är upptagna i samma lag om tullfrihet som diplomater. Hultqvist har tidigare hänvisat till en lag mot kärnvapen som inte finns. Förhoppningsvis kan Hultqvist nu klargöra hur processen för säkerställande att USA inte medför kärnvapen faktiskt ser ut.

För det handlar mycket riktigt om att ”värna svenska grundläggande nationella och suveräna intressen”.

Pelle Sunvisson, för kampanjen Stoppa krigsövningen Aurora!

Aurora 17 – Scenariot

Att bli fiende i sitt eget land – Folket i Bild 12/2016

Bakgrundsscenario Aurora 17

Det sägs att djävulen sitter i det finstilta. Så kan det mycket väl vara. Den som söker militarismens djävulskap behöver emellertid varken leta efter fotnoter eller små bokstäver. För att tränga bakom den polerade ytan krävs oftast ett enda. Scenariot. Det är kring det varje slipad kommunikationsstrategi och rå krigsövning byggs.

 

Under förra årets flygövning ACE (Arctic Challenge Exercise – den som var tänkt att bli världens största) var scenariot en FN-sanktionerad intervention i arktisk miljö. Vem de skulle intervenera mot var uppenbart. Det enda icke-allierade landet i med territorium norr om Polcirkeln är Ryssland. Hur de skulle göra det med FN-mandat samtidigt som Ryssland har veto i Säkerhetsrådet är mer oklart. Att övningen tolkades som en träning i direkt anfall på Ryssland var därmed inte helt ologiskt.

 

Nästa år ska Försvarsmakten genomföra den största övningen sen Kalla kriget. Den går under beteckningen Aurora. 20 000 kontraktssoldater och hemvärnsfrivilliga kommer att delta till en beräknad kostnad av 583 miljoner. Militärt stöd från Nato inom ramen för det kritiserade värdlandsavtalet kommer att vara centralt och upp till 1000 amerikanska soldater ska enligt övningsledaren landsättas i Göteborg. Förutom USA deltar alla länder runt Östersjön. Ja, undantaget Ryssland naturligtvis.

 

I scenariot finns i själva verket inte Ryssland alls. I dess ställe finns A-land och B-land. B-land följer i stort gränserna för ryska karelen. A-land är resten av den landyta som vi annars känner som Ryssland. Att döma av beskrivningen är A-land Ryssland. Eller åtminstone Ryssland så som militaristerna ser landet. B-land är en något märkligare skapelse.

 

”B-land är inte medlem av Nato, men uppfattas av A-land likt Sverige och Finland vara Nato-vänligt och är ett Pfp-land [Partnerskap för fred] samt medlem i EU och omfattas därmed av den svenska solidaritetsdeklarationen. B-land har även under det senaste året ratificerat ett HNS-avtal [Host Nation Support – Värdlandsstöd] med Nato. B-land har ett flertal gränsnära områden med minoriteter från A-land och även delar av huvudstadens områden är bebodda av huvudstadens minoriteter. B-land är även beroende av A-land då en betydande del av landets energitillförsel erhålls via A-land.”

 

Att ett sånt här land inte finns är uppenbart för alla med någorlunda kunskaper om närområdet. Varför det kan finnas ett behov av att skapa ett land med just B-lands egenskaper kommer vi att återkomma till. Först ska vi emellertid granska de länkar som enligt scenariot ingår i den händelsekedja som leder fram till öppet krig. Allt börjar (eller kanske snarare började) så här:

 

”Tecken på en misstänkt undervattensfarkost upptäcktes i Stockholms skärgård i maj 2016. Försvarsmakten inledde en ny underrättelseoperation. En händelse som fick stor uppmärksamhet medialt och på sociala medier där Sveriges regering och militära ledning förlöjligades.”

 

Om problemet är den eventuella u-båten eller det faktum att Försvarsmakten förlöjligas går inte att klart utläsa av scenariot. Temat med sårade stolthet återkommer emellertid. När A-land sen kränker ett antal östersjöländersgränser och offentligt ber alla utom Sverige om ursäkt tas det som ytterligare en intäkt för det annalkande kriget.

 

”I Sveriges riksdag inleddes debatt kring en motion som föreslog att HNS-avtalet [värdlandsavtalet] med Nato ska avbrytas. Efter debatten uppstod informationsspridning om att Sverige genomför topphemliga möten med Nato på såväl politisk som militär nivå. Baserat på den informationsspridningen lämnade A-land in en protest till FN och EU där A-land hävdade att samarbetet mellan Nato, Sverige och B-land allvarligt påverkar säkerheten i norra Europa.”

 

Om det är debatten, informationsspridningen (som ju inte ens här påstås vara falsk) eller protesten till FN som är problemet är inte helt lätt att förstå. Det som blir alltmer uppenbart är att den militära planen snarare handlar om att skydda värdlandsavtalet än folkväldet. Och ju längre det tänkta scenariot fortsätter desto mer fientligt inställt blir det till den egna befolkningen.

 

”I Sverige har ett flertal upplopp startats, bilar har bränts, butiker har rånats och vägspärrar har upprättats. Likt de upplopp som genomförts i B-land är det högerextrema grupper som initierat upploppen och de vill hävda det nationella oberoendet och faran med att samarbeta med Nato.”

 

Att militarismen, den mest högerextrema av alla rörelser, här utmålar motståndet som högerextremt får kanske snarast ses som ett dåligt skämt. Mindre skämtsamt är det faktum att vi i ett läge då de styrande är på väg att förlora makten har ett värdlandsavtal som snabbt möjliggör truppförstärkningar från USA. Om våra makthavare trots folkligt motstånd är på väg att leda oss i krig kommer de alltså ha den starkaste av militärmakter i ryggen. Och för att räknas till fienden behöver ditt motstånd inte ens vara våldsamt.

 

”I samband med Almedalsveckan genomfördes ett antal demonstrationer vid militära anläggningar i södra Sverige och på Gotland där FM:s [Försvarsmaktens] agerande vid genomförda beredskapskontroller kritiseras som krigshets.”

 

Så långt den egna befolkningen. Nästan värre är synen på minoriteterna i militaristernas påhittade B-land. De beskrivs genomgående som säkerhetsproblem. Det betonas från den inledande beskrivningen av landet till en av de sista händelserna innan kriget.

 

”I B-land genomfördes i början av september på nytt demonstrationer likt de som genomfördes i Sverige under sommaren. Ytterligare informationsspridning i A-landsmedia påvisade att minoritetsbefolkningen utsatts för hot och förföljelse.”

 

Att rysktalande minoriteter nekats medborgarskap och lever statslösa i en utsträckning som bara kan jämföras med Europas romer är ett verkligt problem. I de baltiska staterna räknar de ryska minoriteterna en miljon invånare. De allra flesta känner inte något annat hemland än det de fötts i. I Lettland saknar 300 000 invånare (de flesta etniska ryssar) medborgarskap och därmed rösträtt i såväl nationella val som i val till EU-parlamentet. Det här en potentiell konflikt som länge pockat på en lösning. Lösningen är, och kan bara vara, politisk.

 

Men inte ens utmålandet av minoriteter som fiender är det värsta med det för militarismen så avslöjande scenariot.

 

”Sveriges regering fattade beslut att FM [Försvarsmakten] skall genomföra en styrkedemonstration för att möta de påtryckningar som A-land utövar mot Sverige men även i syfte att de-eskalera situationen i gränsområdet A-land och B-land… Förberedelser är påbörjade för att kunna möta en eskalation och allmän mobilisering, men även för att kunna ta emot stöd från tredje part vilket genomfördes som en HNS-samövning med Natoförband i Göteborgstrakten.”

 

I händelse av en ännu inte väpnad konflikt mellan Ryssland och ett grannland ska Sverige alltså dra på för fullt med hela krigsmaskineriet. Musklerna ska dessutom inte bara spännas inom Sveriges gränser. Det är genom att bjuda in Nato-trupper och visa upp sig längs själva konfliktlinjen som kriget ska undvikas. Om det nu alls är det som är tanken.

 

Det är nämligen inte helt lätt att skaka av sig tanken att det här är militaristernas våta dröm. De går att anklaga militaristerna för mycket, men inte ens de vill ha krig i sitt eget land. De vill kunna skjuta (eller som det heter ”praktisera det de lärt sig”) utan att riskera att familj och vänner träffas av egna eller andras kulor. Afghanistan var ju bra på det sättet. Det lilla landet B är ännu bättre. Att det existerar lika lite som det Afghanistan man föreställde sig innan invasionen verkar spela mindre roll.

 

Pelle Sunvisson, ordförande Folket i Bild/Kulturfront och Stockholms freds

Reportage om Moldavien – Folket i Bild 6-7/2016

– Välkommen till Västtrafik!

Redan innan Skype snurrat fram bilden av hennes karaktäristiska, röda hår har Tanja fått mig att skratta. När vi lärde känna varandra får sju år sen hade hon nyligen slutat på Chisinaus svenska callcenter. Nu har den ekonomiska situationen tvingat henne tillbaka. Hälsningsfrasen är galghumor.

– Jag tittade på två säsonger av Solsidan för att fräscha upp kunskaperna. Men egentligen behövdes det nog inte. Vi säger ju bara samma sak hela tiden. Välkommen till Västtrafik! Vart vill du resa?

Även utan det absurda faktum att det finns tiotals moldaver som försörjer sig på att prata svenska handlar mycket i Moldavien om språk. Precis som i andra delar av före detta Sovjetunionen handlar det om ryskans (och de rysktalandes) ställning. Men där finns också helt egna problem. I konstitutionen kallas det officiella språket moldaviska. Det råder emellertid delade meningar om det är ett språk som alls finns. Många menar att det är identiskt med rumänska och därför bör kallas bara det.

I söder finns en autonom region med ett par hundra tusen gagauzer. De pratar ett eget språk som mest liknar turkiskan. Utöver det finns tre minoritetsspråk i den mening som vi är vana vid: ukrainska, bulgariska och romani. Men Moldaviens språkproblem slutar inte vid dess gränser. Upp till en fjärdedel av befolkningen beräknas bo och arbeta utomlands.

– Vi var nitton personer som tog universitetsexamen tillsammans, berättar Tanja. Nu är det, om jag inte misstar mig, bara jag och en annan tjej kvar.

Jag har hört det förut, men sist vi pratade om det var de fyra eller fem. Innan den här texten når tryckpressarna kommer också Tanja att ha lämnat landet. Men vi väntar med den delen av berättelsen. Först vill jag introducera en annan vän. Liksom Tanja är hon en av de okuvliga kvinnor som den karga omgivningen ibland föder fram. Efter att under några år drivit en resebyrå lever hon nu på språk.

– Vi har precis utökat med kurser i spanska, så egentligen går det ganska bra.

Alina drar på de sista orden som om det är något mer hon vill säga. Efter en kort tystnad fyller jag på med ett ”men?”.

– Det är bara att det rent moraliskt är svårt. Folk ser mig som en sekreterare. De tänker att jag är chefens fru och du vet…

Ja, jag vet att utan Alinas hårda arbete hade hennes tyske make aldrig haft en chans att undervisa. Jag vet också vilka drömmar som ligger bakom mångas språkstudier. Det är drömmen om att komma undan, komma ut, komma tillbaka på somrarna och visa upp sin framgång. Ingen annanstans har jag mött så många öden som ekar Ivar Lo och Fridegård. Moldaverna är Europas statare.

På huvudgatan som sen tjugo år tillbaka bär namn av kungen Stefan den store, men fortfarande emellanåt kallas Leningatan, ligger det stora postkontoret. Där finns de vanliga kunderna. De som ska skicka paket, betala räkningar eller hämta ut pensionen. Men där finns också alla dagar i veckan rader av människor som samlar högar med födelseattester och bostadsregistreringar. Tillsammans kan de bli den där biljetten ut.

Den som kan bevisa sig vara släkting i rakt nedstigande led med någon som fötts i Bessarabien under den korta mellankrigstiden då området tillhörde Rumänien har rätt till rumänskt pass. Den som på motsvarande sätt kan bevisa sig höra hemma i Ryssland kan få ett ryskt medborgarskap. Medlemmar av den lilla bulgariska diasporan kan efter språktest och uppvisandet av rätt dokument komma över ett bulgariskt pass. Dessutom finns de sedvanliga utlottningarna av amerikanska ”green cards”. Tanja förklarar hur det hänger ihop genom exemplen från den egna universitetsklassen:

– De som genom språket eller släktingar känner närhet till Ryssland har flyttat dit. De som anser sig vara dissidenter har flyttat till USA och menar att bara där finns frihet och demokrati. Jag bråkar ofta med dem om det. Till Europa har de flyttat som har fått arbetskontrakt på kortare eller längre tid. Vanligast är nog Tyskland.

Bland arbetarklassen ser det något annorlunda ut. Där är det i större utsträckning könet som bestämmer flyktorten. I EU-länder som Italien och Frankrike efterfrågas det som väl nu kallas ”hushållsnära tjänster”. Så kvinnorna åker för att arbeta som pigor. I Ryssland efterfrågas ännu grovarbetare. Så männen åker till Moskva eller Sankt Petersburg för att jobba på byggen.

Det skrivs ibland om den strid om territorium som utbrytarrepubliken Pridnestrovie är ett resultat av. Mer borde skrivas om den strid om invånare som snart tömt landet på en generation.

Det skrivs överhuvudtaget väldigt lite om Moldavien på svenska och i princip allt som skrivs faller under en av tre kategorier. Vanligast är texterna om fattigdomen och dess olika uttryck. Emellanåt tar de upp orsakssambanden. Oftare blir de rena snyftare. Sen finns det texterna om callcentret – som väg till ekonomisk självständighet för främst unga kvinnor och som ett cyniskt utnyttjande av låglöneländer (företaget har nyligen öppnat en ny filial i Senegal där lönerna är ännu lägre). Så finns det en tredje kategori texter: de politiska krisernas.

Det var också mitt i en politisk kris jag kom till Moldavien första gången. Under våren 2009 hade kommunistpartiet fått drygt 49 procent av rösterna (upp tre procentenheter sen valet 2005 och ner en jämfört med 2001). Resultatet ledde till anklagelser om valfusk och i huvudstaden drabbade demonstranter samman med polisen. 170 personer (varav 96 poliser) skadades, parlamentet stormades och en ung demonstrant omkom. Analyserna i Sverige handlade om ”Sovjetunionens mörka arv”.

Riktigt så var det kanske inte. I omvalet senare samma år blev kommunisterna återigen klart största parti med sina 45 procent. Makten gick emellertid till Alliansen för europeisk integration. På ytan var det en vinst för det nya, liberala och pro-europeiska över det gamla, kommunistiska och pro-ryska. I själva verket var liberalerna inte alls särskilt liberala och kommunisterna långt från kommunistiska. Dessutom var båda grupperna för ett närmande till EU.

Sen ett år tillbaka befinner sig Moldavien åter i politisk kris. Och det är egentligen därför jag bestämt mig för att till slut skriva om landet. Det är också därför jag har ringt upp Tanja och Alina. När det gäller politik står de långt ifrån varandra. Tillsammans har de många gånger tidigare gett en bra bild av vad som pågår.

När parlamentsinredningen brann i samband med upploppen 2009 var Alina övertygad om att plundringen snart skulle nå hennes lilla resebyrå ett par kvarter därifrån. Då vakade hon nätterna igenom för att om möjligt skydda kontoret. Vid de stora demonstrationerna i september förra året tog hon själv för första gången till gatorna.

– Jag ville ha nyval och folk ville verkligen förändra. Mycket förändrades också, men knappast till det bättre.

Bakgrunden till protesterna är en skalbolagshärva som får det som avslöjats i panamapappren att blekna i jämförelse. Efter valet 2014 bildade de två oligarkerna och tillika partiledarna Vlad Filat och Vladimir Plahotniuc regering. Det som enade dem var utåt en liberal och EU-vänlig agenda. Inåt var det snarare önskan att upprätthålla ett korrupt system. För att styra upp korruptionen och bokföringsfusket anlitades visserligen en av världens mest välrenommerade revisionsbyråer, brittiska Grant Thornton, men det skulle som det visade sig betyda mycket lite.

I början av 2015 avslöjades en omfattande förskingring några av landets största banker. Staten löste ut bankerna. Tilltaget kostade sammanlagt en åttondel av statsbudgeten! Revisorerna hade missat att motsvarande åtta miljarder kronor försvunnit. Och inte nog med det. När skandalen uppdagades utsågs Grant Thorntons landsansvarige Stéphane Bridé till finansminister och vice premiärminister!

Efter avslöjandena avlöste protesterna och ministeravgångarna varandra. Under ett år har Moldavien hunnit med inte färre än fem premiärministrar. Det senaste bytet är kanske det mest intressanta. Med skeletten ute ur garderoben var borgfriden nämligen över. Genom att låta sin gudson i rollen som parlamentets talman lyfta Vlad Filats politiska immunitet undanröjde Vladimir Plahotniuc sin värsta rival. Filat greps och utreds nu för inblandning i bankskandalen. Plahotniuc hade därmed siktet inställt på premiärministerposten.

President Timofti stoppade emellertid Plahotniucs kandidatur. Plahotniuc nominerade då sin vän Pavel Filip. I en förhandling som bara varade några få minuter och utan närvaro av varken press eller samtliga ledamöter utsågs så Pavel Filip till Moldaviens femte premiärminister på ett år.

– Den politiska klassen har nu en sista chans att återställa moldavernas och våra internationella partners förtroende, säger Pavel Filip i en intervju med BBC strax efter utnämnandet.

Tyvärr lär det tåget ha gått för länge sen. Bara att en grupp människor väljer att kalla sig ”den politiska klassen” ger ju onekligen vissa varningssignaler. Alina gör sig heller inga förhoppningar att landets politiker ska ta sig i kragen.

– Jag anser att vårt land behöver en övervakare, någon som ser efter våra politiker. Det är så klart inte riktigt så enkelt, men i princip valde vi övervakare. De som röstade för proryska partier ville vara under ryskt förmyndarskap. Jag röstade för EU.

Sen parlamentsvalet 2014 har Moldavien också kommit mycket närmare EU. I slutet av 2014 undertecknades det associationsavtal med EU som den politiska majoriteten så länge hade strävat efter. Att det nog hade mer att göra med kriget i Ukraina än med någon moldaviska, politisk vilja är en annan sak.

I början av 2015 var fler än två av tre moldaver för en integrering i EU. Enligt en opinionsmätning i mars i år vill nästan varannan i stället se en tullunion med Ryssland, Vitryssland och Kazakstan. Andelen moldaver som har en positiv inställning till Ryssland är nu också nästan dubbelt så stor som den som har en positiv inställning till Rumänien.

Ändå skrivs det i Göteborgsposten under rubriken ”Moldavien kan bli nästa drag i Putins maktspel” och på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI är slutsatsen: ”Moldavien riskerar att bli en ny spelplan i konflikten mellan Ryssland och Väst efter Ukraina, Syrien och västra Balkan.”

Och visst går det att beskylla Putin och kanske också Ryssland för mycket, men det här är en kris orsakad av EU:s institutioner, företag verksamma i EU och EU-vänliga politiker. Nu håller dessutom EU och IMF tillbaka utlovade pengar med hänvisning till den ekonomiska oredan. Att moldaverna griper efter ett annat halmstrå är allt annat än oväntat. Med en annan växtliknelse är de ju själva mest av allt rön för vinden.

– Har jag sagt att vi har fått våra ryska pass?

Så länge jag har känt Tanja har hon och sambon Ruslan pratat om att flytta. Orsaken har alltid varit de ekonomiska möjligheterna. De har drömt om en framtid i Sverige, i Ukraina, i Ryssland, men överallt har de mött byråkratiska hinder. Dessutom har de en liten son och Tanja har både en mamma och mormor som är beroende av henne. Men nu har de alltså bestämt sig för att lämna Moldavien. Jag frågar henne vad som blev sista knuffen.

– Jag gick till ryska ambassaden för att ta reda på vilka möjligheter det fanns att lämna landet dagen efter händelserna i Odessa. Ärligt talat blev jag rädd. Om det kunde hända i Odessa som alltid varit en mångkulturell stad kunde jag bara föreställa mig vad som var möjligt här.

– Mest av allt vill jag att min son ska slippa gå igenom det som vi gick igenom på 90-talet, då våra föräldrar plötsligt inte hade pengar och vi veckovis åt bara tomater och bröd.

Tjugosjunde april flyttade Tanja med sambo, son, mamma och mormor till Krasnodar i södra Ryssland. Platsen har de valt för att den till klimat och storlek i så stor utsträckning som möjligt ska likna det Chisinau de lämnat. Tanja tror aldrig att hon kommer återvända.

Slutplädering – rättegång i Örebro tingsrätt

Vi är nio personer som trängs på de åtalades bänk. Vi har förhörts, fotats och frågats ut igen. Våra ansikten, våra motiv och våra tankar har blivit offentliga handlingar. Under överskådlig framtid är de fritt tillgängliga för vänner och fiender, bekanta och främlingar, kollegor och chefer.

 

För vår gärning kommer vi att dömas och dömas igen. Här kommer vi med all sannolikhet förklaras skyldiga. I den moraliska domstol som finns inrymd i varje människa kommer vi att frias ibland och fällas ibland. Hur domen faller är upp till var och en. Att den faller är emellertid helt avhängigt två saker – gärningen och personen.

 

Målsägarplatsen är tom. Där sitter ingen människa av kött och blod. Ingen som vi kan döma eller fria. Den för domen så nödvändiga personen saknas. Och den hade saknats även om någon behagat komma. VD:n, aktieägarna, ingenjörerna, styrelsen. Alla och ingen är ansvarig. Men gärningarna finns där lika fullt.

 

Vapen har per definition bara tre funktioner. Med dem kan vi hota, skada och lemlästa andra människor. Inget annat. Vi kan göra det för syften som vi uppfattar som goda eller onda. Men vi kan bara göra det. Hota, lemlästa och döda. Vapentillverkning är en gärning. Vår inställning till den varierar. Vår inställning till mutor och korruption varierar märkligt nog lite mindre.

 

1985 undertecknades världshistoriens största vapenaffär. Säljare var BAE. Köpare var Saudiarabien. De kallade affären för Al Yamamah – arabiska för duvan. Den första leveransens duvor var 118 stridsflygplan med extra allt. Sen dess har leveranserna i enlighet med kontraktet fortsatt, sen dess har Saudiarabien tagit få eller inga steg mot demokrati, och sen dess har flygplanen använts till att bomba Jemen från fattigdom till humanitär katastrof.

 

Den enes död den andres bröd, business as usual och det sägs att verkligheten överträffar dikten. Tjechov sa en gång att ”om du har en pistol hängande på väggen i första akten måste den avfyras i sista”. Pistolen är nu avfyrad. Men ändå har vi kanske inte sett sista akten. Däremot vet vi mer om den första.

 

I vad som snarare har drag av Shakespeare än av Tjechov spelas huvudrollen av prins Bandar. I den saudiska kungliga familjen är det han som fått ansvar för upprustningen av militären. För att göra det svåra beslutet lättare får hans dotter en ny mercedes, frun en Rolls-Royce och prinsen själv en Aston Martin. Bilarna kompletteras med ett flygplan för att frakta dem mellan olika semesterorter.

 

En av prinsens söner får åka på skidresa. 99.000 pund slutade visst notan på – exklusive själva resan för 56.000 pund. Efter en senare familjesemester i Beverly Hills mellanlandar prinsens fru i New York, Paris och Kairo. Hotellkostnaderna uppgår sammanlagt till över 300.000 pund. Dotterns smekmånad kostar lika mycket.

 

Sammanlagt får prinsen och hans närmaste på det här sättet gåvor värda sammanlagt en miljard pund av BAE. Kvitto för varenda utlägg finns efter en husrannsakan hos brittiska Serious Fraud Office. Efter påtryckningar från saudiska regeringen, BAE och delar av brittiska regeringen läggs utredningen ner i brist på bevis 2006. Enligt BAE:s vd har företaget då tjänat 43 miljarder pund på affären och räknar med att tjäna lika mycket till under de närmsta 20 åren. En miljard i mutor, åttio miljarder i vinst och ett ödelagt Jemen alltså.

 

Men det går att döda också utan att pistolen avfyras. Till dagens rättegång kallades Andrew Feinstein – en av världens främsta korruptionsutredare, expert på vapenhandel och före detta parlamentsledamot i sydafrikanska ANC. Feinstein själv var positiv till medverkan. Åklagaren stoppade vittnesmålet med motiveringen att ”det objektivt sett inte kan tillföra målet något”. Objektivt ser jag saken annorlunda.

 

Uppgörelsen med apartheidsystemet var i mycket också en uppgörelse med militarismen. När makten fördelades på fler och normala relationer med grannländerna återupprättades kunde de resurser som militären slukat läggas på annat. Och med den utbredda fattigdomen och en skenande HIV-epidemi fanns det verkligen annat att lägga dem på.

 

Men nyfödda demokratier är ömtåliga. Och världen är en dålig förälder. Sverige stödde frihetskampen. Fem år efter den vunnits var vi tillbaka för att kränga JAS. I det som hände sen har Sverige och Saab en stor skuld. Men den delas med en lång rad regeringar och vapenföretag. Och värst av alla var BAE – enligt Feinstein ”the main villain of the piece”.

 

För också den här gången finns bevisen. Som utredare sammanställde Andrew Feinstein ett vattentätt åtal mot BAE. Vattentätt sånär som på en liten detalj – partikamraterna. Feinstein fick kicken och åtalet lades ner. Mutkolvarna fortsatte och demokratins skador var livshotande.

 

Enligt en harvardstudie dog 365.000 sydafrikaner en för tidig död eftersom pengar och vilja saknades för ett HIV-program. Hur många som under åren efter vapenaffärerna dött av usla bostadsförhållanden är inte klarlagt. Däremot är det klart att de pengar som gavs till BAE och Saab hade räckt till två miljoner bostäder. Pengarna räckte för övrigt inte heller till att hålla planen flygande. De har varit i luften i snitt 20 timmar per år.

 

Gärningarna finns. Liksom gärningarnas offer. Och efter att ha granskat gärningarna kan vi också skönja den målsägande. Det är den ansiktslösa girigheten som hånler åt oss. Och åt er.

 

För ärade nämndemän och domare det är det här det kokar ner till. När ni tror er upprätthålla lagen genom att döma oss är det i själva verket precis tvärtom. När girigheten vuxit sig så stor att den kan driva och lägga ner mål efter eget tycke är er plikt en annan. För att upprätthålla lagen måste ni frikänna oss och därmed er själva.

 

För ett frikännande kommer ni att få kritik. Men liksom vi kommer ni att kunna försvara era gärningar. Genom våra politiska partier är ni tillsatta av folket. Och det är inför dem ni ska stå till svars. De socialistiska kommer förstå er utifrån sin solidaritet med världens förtryckta. De liberala kommer sluta upp i skyddet av kapitalismen mot den värsta avarten. De konservativa kommer se det som en kamp mellan det nationella och det multinationella. Så kommer också ni frikännas.

 

Här sammanfaller det politiska, det juridiska och det moraliska. Och därför yrkar jag på friande dom.

 

 

 

Reportage om Ukraina – Folket i Bild 3/2016

Ukraina – reportage (layoutad pdf med bilder)

Ukraina

 

Trots att kalendern hunnit till slutet av september är dagarna fortfarande sommarklibbiga. I den lilla parken utanför Taras Sjevtjenko-universitetet i centrala Kiev utnyttjar hundägare och färgglada motionärer morgonens svalka. De grönmålade bänkarna glänser av dagg. Jag har nyss klivit av ett nattåg från Lviv. I väskan har jag några smuliga brödskivor och en svettig ost. Det blir en frukost i det gröna. Och i det blå och gula.

 

För i Kiev är hela byggnader insvepta i nationens färger och på vissa gator vajar den gulblå flaggan från mer än varannan balkong. Som med alla flaggor kan den betyda en hel massa saker. Någon gång emellanåt symboliserar den ännu pluralism och nationell enighet. Allt oftare har den kommit att innebära ett ensidigt stöd för krigsinsatsen.

 

Men det finns också mer jordnära budskap. Direkt på asfalten har någon eller några skrivit citat i vit målarfärg. I allt det heta och hetsiga är de morgonens svalka. Alla handlar de nämligen om krigets vansinne. De är välbekanta och jag har använt många av dem själv. Ändå läser jag dem som för första gången och särskilt ett betyder nu något annat.

 

Sanningen är krigets första offer. Vem som egentligen sagt det först må vara oklart, men insiktens riktighet är det få som ifrågasätter. För innan det krigas måste det ljugas. Att avslöja lögnerna är därmed att förhindra kriget. Det här vet vi. Jag skulle till och med drista mig till att säga att det i allt väsentligt är därför vi samlas kring Folket i Bild.

 

Men i Ukraina hösten 2014 var det så att säga för sent. Kriget var sedan ett halvår redan ett faktum. Ändå hade någon tagit risken att pryda asfalten med citatet. Som om det trots allt hade något att säga. Och det var det här jag plötsligt tyckte mig förstå. Om lögnen är vägen in i kriget så måste sanningen vara vägen ut.

 

Jag kommer inte påstå att jag har den. Inte heller kommer jag att påstå att ett par månader i Ukraina räcker för att komma särskilt mycket närmare den. Däremot tycker jag mig ha förstått något om vad vi borde fråga oss. En del av de här frågorna tillhör dem som med regelbundet lyfts av journalister, organisationer och institutioner och som det därför finns någon sorts allmän medvetenhet om. Låt oss lämna dem åt sidan för att i stället fokusera på frågorna som ställs förvånansvärt sällan.

 

Vem sköt på Majdan?

 

Efter månader av protester utbryter i februari 2014 skottlossning på och kring det torg som kommit att kallas kort och gott Majdan. Såväl demonstranter som poliser skjuts ihjäl på öppen gata.

 

I princip allt vi kan säga oss veta om dödsskjutningarna ryms i de två meningarna. Vi vet inte hur det började, vi vet inte hur många som egentligen dog och vi vet inte vem som sköt. Ännu två år efter dödsskjutningarna råder det akut brist på trovärdiga utredningar. Däremot råder det ingen brist på misstänkta: den ukrainska specialstyrkan Berkut eller en liten grupp av högerextremister bland demonstranterna, agenter från amerikanska CIA eller ryska FSB…

Avsaknaden av ordentliga utredningar lämnar var och en att döma efter eget huvud (eller snarare efter sin egen inställning till de inblandade). I ryska medier trycks det hårt på bevisen mot demonstranterna. I svenska medier är analyserna lika tvärsäkra åt andra hållet. I ett reportage med anledning av ettårsdagen slår exempelvis DN:s Ingmar Nevéus fast att ”över 100 personer fick sätta livet till när specialpoliser öppnade eld på torget Majdan.” Men det finns också intressanta undantag.

 

Den där första årsdagen ägnar brittiska BBC åt en rapport från Kiev. Rapporten är gjord av den korrespondent, Gabriel Gatehouse, som var på plats när skjutningarna var som allra intensivast. Han såg då hur någon sköt inifrån det hotell som kontrollerades av demonstranterna. I programmet återvänder han och träffar såväl en fotograf med bilder av beväpnade demonstranter inne i byggnaden strax innan och en person som själv påstår sig ha skjutit på majdanledningens order.

 

I svenska P1 anordnas samma dag studiosamtal med bland andra Huvudstadsbladets korrespondent Anna-Lena Laurén. När frågan om dödsskjutningarna till slut kommer upp är hennes slutsats krass. ”Jag tror inte att vi under min livstid kommer att få reda på vilka som var skyldiga.” Hennes uttalande får lite eller ingen uppföljning.

 

Mellan det att den här texten skrivs och det att den når er har ännu en årsdag passerats. Kanske har frågan om vem som sköt verkligen tagits upp. Då har jag skrivit det här i onödan. Sorgligt nog känner jag mig inte särskilt orolig för det.

 

Vilken roll spelar avsaknaden av jämställdhet?

 

Genom Margot Wallström prövas en feministisk utrikespolitik för första gången i praktiken och feministiska analyser har fått en plats i det offentliga samtalet som den inte haft på åtminstone ett par decennier. Även om både politiken och analyserna ibland går bort sig är det i grunden något mycket positivt. Det innebär bland annat att sambandet mellan jämställdhet och andra samhällsfrågor utforskas. Ett sånt samband som prövats och delvis belagts är det mellan graden av ojämställdhet och risken för väpnade konflikter.

 

Senast FN mätte det som kallas Index för skevfördelning mellan könen var 2012. Då var Ukraina det minst jämställda landet i Europa. Två år senare bryter kriget ut. Någonstans borde någon ha förbundit prickarna. I de rapporter och analyser som har kommit oss till del via de stora tidningarna och public service har det inte gjorts.

 

På ett plan är kriget naturligtvis ett utslag av kampen mellan USA och Ryssland om den militära dominansen och mellan Ryssland och EU om den ekonomiska. Det har gjorts tusentals, varav några få bra, analyser av det. De hjälper oss att förstå imperialismen och stormaktsspelet. Men de räcker inte för att förstå kriget.

 

Vilken påverkan har klass?

 

När demonstrationerna på Majdan inleddes var jag fast på ett jobb i Stockholm. Jag ska därför inte säga att jag vet vilka som stod på torget. Men ingen lär protestera mot beskrivningen att det var en brokig skara som till en början enades främst av en vilja att visa sitt missnöje med regimen. Just brokigheten gör det svårt att prata om dem i termer av någon sorts enhetlighet. Vissa grupper verkar emellertid ha varit bättre representerade än andra. En sån grupp var medelklassen från landets västliga delar.

 

För dem är närmandet till EU ett naturligt val. Med sina språkkunskaper och akademiska utbildningar kommer de kunna dra nytta av unionens friheter. De kommer helt enkelt snabbt plockas upp av det individualistiska kollektiv som är den europeiska medelklassen. För arbetarna i östra Ukrainas gruvor och tunga industrier är det annorlunda.

 

Industriernas största kunder finns i Ryssland och ett EU-medlemskap skulle innebära att den handeln försvåras. Antagligen skulle industrin också ha svårt att stå sig i den europeiska konkurrensen och de delar som ändå skulle klara sig skulle göra det bara genom moderniseringar med stora uppsägningar som följd. Lägg därtill att utsikterna att hitta ett annat industrijobb någonstans i EU är små och det är lätt att förstå arbetarnas skepsis mot EU.

 

Visst vill även arbetarna i östra Ukraina ha yttrandefrihet, fria val och alla andra liberala friheter, men inte på bekostnad av sin ekonomiska trygghet. Deras krav på trygghet är lika legitimt som majdandemonstranternas på frihet. Ändå har det sällan sagts och klassdimensionen har förblivit outforskad.

 

Egentligen skulle jag gå vidare till nästa fråga här, men eftersom människan nu verkar skapt med en förkärlek till indelningar i onda och goda ägnar jag ett par rader till att förtydliga:

 

Kriget i Ukraina är i väldigt liten utsträckning en kamp mellan ideologier. På båda sidor råder en förstockad konservatism. Visserligen klär de nya östliga makthavarna emellanåt sitt rangliga statsbygge i sovjetiska fraser och symboler. Men längre än till nostalgi kommer de ytterst sällan.

 

Vilka har tjänat på situationen?

 

Under och strax efter maktövertagandet 2014 riktades stort fokus på Janukovytjs rikedomar. Expresidentens hus i utkanten av Kiev visades upp för världspressen. Lyxen var osmaklig även för dem som i vanliga fall inte har särskilt svårt för inkomstklyftor. Presidentens kopplingar till personer i näringslivet granskades noga. Men i ramberättelsen om folket mot den korrupte diktatorn missades andra förmögna personers inflytande på utvecklingen.

 

Ukraina är i allt väsentligt en oligarki där en handfull mycket rika män styr olika delar av landet, olika sektorer inom näringslivet och olika partier och politiker i det ukrainska parlamentet, radan. Protesterna på Majdan riktades delvis mot den här ordningen. I vilket skede oligarkerna kom in är omtvistat. Klart är i alla fall att vissa av dem har vunnit stort på regimskiftet. Andra har av samma skäl drivit på separatismen i öst.

 

Under det senaste året eller så har det till slut gjorts en del inslag som går igenom oligarkernas roll. Det som fortfarande saknas är en rejäl och översiktlig genomgång.

 

Varför fungerar inte folkrätten?

 

Att något går förlorat när nyhetsförmedlarna ska tävla i snabbhet med omedelbara medier som twitter och facebook säger sig själv. Förlusten kan mätas i både djup och bredd. Av de två är det förlorade djupet allvarligast. Även om sociala medier på ett sätt fungerar likriktande representerar de ändå någon sorts bredd i åsikter och insikter. Det miljontals fritids- och proffstyckare inte kan ersätta är det journalistiska hantverket.

 

Det förlorade djupet blir extra tydligt i frågor som kräver mycket researcharbete och gedigna kunskaper. Frågan om varför folkrätten fungerar så dåligt är ett sånt exempel. Rysslands övertagande av Krim har diskuterats utförligt. Slutsatsen att det stred mot folkrätten är av allt att döma riktig. Men det skedde inte i ett vakuum. Det finns en förhistoria som inleds i Jugoslavien och en efterhistoria som utspelas nu i Syrien och Irak. Kanske kan det eftersökta beskrivas som ett reportage som med Krim i fokus målar hela den här linjen.

 

Hur skulle en tredje ståndpunkt kunna se ut?

 

Det finns ingen ideologiskt progressiv sida, det finns inga hjältegrupperingar bland de stridande och det finns inga oskyldiga stormakter. Sånt är kriget som jag ser det, som jag har sett det. Det är bara rått och fult, fascistiskt på marken och imperialistiskt bakom kulisserna. Den enda ursäkten för dem som omhuldar Rysslands eller rebellernas agerande är att de som envisa motpoler åtminstone bidrar till en nyansering i medielandskapet.

 

Jag är inte beredd att sälla mig till något av lägren. Och den polariserande situationen till trots har jag träffat många ukrainare som inte heller vill göra det. Det stora problemet är att de, eller vi, är grupplösa och oorganiserade. Att fördöma båda sidor är lätt, men också lika lönlöst som att bara lyfta snyfthistorierna. Vi måste visa på en väg ut och vi måste framför allt visa människor som är beredda att gå den vägen.

 

Eftersom vi här uppenbarligen inte innefattar de stora nyhetsförmedlarna lär det vara upp till oss att göra det. Så fort skolan ringer ut i sommar är jag beredd att återvända. Lyckas vi skaka fram finansiering utlovas reportage i Folket i Bild på varje enskild fråga ovan.