Kategoriarkiv: Afghanistan

Sju obesvarade frågor om den militära insatsen i Afghanistan. 3:7.

3. Vad har taktiken med upprorsbekämpning inneburit? Det var för att effektivisera samordningen som en amerikansk general år 2007 gavs befälet över såväl den internationella säkerhetsstyrkan ISAF, där alltså Sverige ingick, som de krigförande trupperna i Operation Enduring Freedom. Med det utvecklades det svenska fredsframtvingande uppdraget snart till upprorsbekämpning. Principerna för den strategi som förkortades COIN […]

”Afghanerna gjorde mig till en bättre människa”

Det är för enkelt att bara säga att tystnad är avsaknaden av ljud. När vi med ett starkt inslag av naturromantik föreställer oss eller återupplever tysta stunder i skogen, till fjälls eller till sjöss är det kanske främst avsaknaden av vissa moderna ljud så som bruset från vägar eller mobilens signaler som definierar tystnaden. Att […]