Under ytan – tidningen Syre

Beskyddarmyten är ytan, den polerade fasad bakom vilken girigt våld kan döljas, det glänsande garn av vilket ständigt nya berättelser vävs i kommersiella drömfabriker, den invanda föreställningen enligt vilken det fysiska och psykiska beväpnandet av en samhällsklass bidrar till alla samhällsklassers säkerhet.

Beskyddarmyten är militarismens glänsande rustning och stenhårt ideologiska kärna, den är likt de hinduiska gudarna både otaliga och en. Den är en produkt av sin tid, krusningar på kulturernas yta, Guds vilja, människans natur, demokratins yttrandefrihet, despotins stabilitet, nationen och imperiet, arbetarnas solidaritet och kapitalets frihet, den är kärnfamiljen och regnbågsfallskärmar.

Beskyddarmyten är dyr, den kostar oss en, två eller femtio procent av BNP, den kostar oss sjukhus och skolor, en tredjedel av världens forskningsresurser. Den kostar oss logiken i svaret på hur det kan bli krig trots att alla bara försvarar sig, kostar oss hyckleriet i vapenindustrin, kostar oss armar och ben, huvuden och ryggar, psyken, drömmar och mardrömmar…

Läs hela texten i tidningen Syre: https://tidningensyre.se/2019/nummer-329/ar-det-verkligen-beskydd-vi-vill-ha/