Alla inlägg av admin

Vapenindustrin föser oss mot Nato – reportage i Folket i Bild 1/2016

Vapenindustrin+Nato=Sant?

 

I Sverige tillverkas vapen som används i världens konflikter. Pelle Sunvisson har under många år besökt platserna där tillverkningen sker, bland annat med aktivistgruppen Ofog. Utifrån de erfarenheterna undersöker han hur avfolkade byar, amerikanskt storkapital och svensktillverkade vapen hänger samman med närmandet till Nato.

 

Det är i mitten av juni och det är ljust trots att himlen är jämngrå och morgonen mycket tidig. Mellan trädstammarna skymtar sjön Möckeln. Den lilla viken med bryggan och badplatsen speglar de stillastående molnen. Det höga gräset är ännu vått av dagg och våra kläder får mörka fläckar när vi trycker oss under det första stängslet.

 

Det första som möter oss innanför är en övergiven lekplats. Såna där gunghästar på hårda, röda fjädrar och en rutschkana med plåt nästan lika blank som sjön. Och så överallt knähögt, otrampat gräs. Bilden dröjer kvar på näthinnan och sorteras i minnet som dystopiska platser.

 

Men beteckningen dystopiska platser handlar om mer än bara några undanskuffade parkleksaker. Framför oss ligger en av Sveriges många vapenfabriker. Vi har precis tagit oss in på Bofors.

 

*

 

För många är Bofors själva sinnebilden av svensk vapenindustri. Ett järnverk med långa anor som först efter två sekler blir kanonfabrik. Ett företag som har den svenska uppfinnarkonsten och självaste Alfred Nobel att tacka för sin ryktbarhet. En svensk industri som har gjort svenska vapen för svenska armén av svenska råvaror. Det är svårt att alls tänka sig något svenskare.

 

Men det är inte nationalistisk stolthet som fört oss dit. Det är inte heller något svenskt företag som möter oss när vi fortsätter in i fabriksområdet. I en av de dörrar som står öppna skymtar lösa delar till vad som ska bli ett mindre stridsfartyg. De lådor som redan packats är märkta med BAE.

 

BAE Systems är världens tredje största vapenföretag efter amerikanska Lockheed Martin och Boeing. Företaget har sitt ursprung i bland andra British Aerospace. Det skulle alltså kunna kallas brittiskt. Men en sån analys är alltför ytlig. Den process som alltför ofta kallas globalisering, men mer träffande beskrivs som global kapitalism, har sedan länge gjort sådana nationsbeteckningar meningslösa.

 

BAE Systems huvudkontor finns visserligen i London, men bland de största aktieägarna finns flera amerikanska investmentbolag. Utan att gå in på detaljer i ägandeförhållandena kan vi slå fast att den en gång svenska vapenindustrin i Bofors i stort ägs av kapitalet i två Nato-länder.

 

*

 

Så småningom grips vi av väktare. Då har vi hunnit vara inne på området en knapp halvtimme. Under den tiden har vi både hunnit kartlägga den här delen av vapenindustrin och placera ut den ickevåldsbomb som är konstnären Gustaf Nygrens examensarbete. Innan polisen kommer hinner vi dessutom ha högläsning ur min då nyutkomna, antimilitaristisk rimsaga Vad händer sen?.

 

Genom polisbilens bakruta ser vi sen andra delar av området. Här finns också det vapenföretag som är störst i Sverige. De flesta förknippar nog Saab med snabba och ganska dyra bilar. För oss som så att säga är i branschen står Saab för stridsplan, granatgevär och missiler.

 

I Saab är det Wallenbergs Investor som är storägare och en wallenbergare som är vd. Det är alltså betydligt mer svenskt än BAE, men varken Saab eller Sverige är undantaget från de regler som styr det globala kapitalet. Ägarna skiftar och bara några år tidigare var BAE:s aktieinnehav i företaget över 30 procent. Samtidigt har personer bakom Saab haft investeringar i BAE. Det kallas visst korsvis ägande.

 

*

 

Innanför ett annat stängsel i Vidsel hundratalet mil norrut tar det korsvisa sig mer praktiska uttryck. Det är en annan vacker sommardag. Vackrare skulle jag säga eftersom ljuset är det milda och generösa norrbottniska. Vi är en grupp på elva personer som sitter på landningsbanan i hjärtat av norra Europas största militära övningsområde. Våra skyddsdräkter är täckta med rosa färg och väktarna vägrar köra iväg oss innan vi har torkat.

 

Vi har för en stund avbrutit en av de stora militärövningar som årligen genomförs här. När färgen torkat och stunden lider mot sitt slut överlämnas vi till våra kamrater utanför området. I det kalla vattnet nedanför närbelägna Storforsens hotell skrubbar vi oss så rena det går. Närmare hotellet än så kommer vi inte.

 

Tre år senare går journalisterna Klas Lundström och Tigran Feiler in genom dess dörrar. I det långa reportaget om Nato i Norrbotten beskriver de hotellet som ett kollo för militärindustrin. ”Det spelas pingis, badas bastu, springs i korridorerna och dricks drinkar.”

 

I baren träffar de ingenjörer från Saab och Boeing. De har testat ett nytt vapen – en “small diameter bomb” som med hjälp av en raketmotor kan styras runt berg och in i grottor. Det korsvis ägda kallas här samproduktioner.

 

*

 

Förändringar i ägandet, praktiken och produkterna har suddat ut skiljelinjerna mellan den svenska vapenindustrin och främst den amerikanska och brittiska. Att det här för vapenförsörjningen har gjort oss beroende av stormakterna är en sak. Så hade det ju varit även helt utan vapentillverkning i Sverige. Frågan är i stället om vapenindustrin påverkar Nato-debatten.

 

I oräkneliga samtal med militarister om det ryska hotet är det en mening som ständigt återkommer. Hot ska bedömas utifrån förmåga och intention. Låt oss ta dem på orden. Hur är det med vapenindustrins förmåga och intention att påverka beslutet om ett eventuellt Nato-medlemskap?

 

*

 

Tillverkningen av vapen lever på tillgång till bruksorternas arbetskraft och testandet är möjligt bara genom att områden görs eller kallas folktomma. Att påverka politiska beslut kräver närhet till maktens korridorer eller åtminstone till dess lobby.

 

En blek novemberdag står därför jag och Sanna Sunnerfalk tillsammans med en filmare på en av Stockholms exklusivaste gator. Vi väntar på att någon ska komma ut ur en portuppgång prydd med graverade mässingsplattor. På en av dem står det Svennerstål och partners. En trenchcoat svischar förbi med sin portfölj. Innan dörren slagit igen är vi inne. I trapphuset förklarar vi bakgrunden för kameran:

 

”Svennerstål och partners är en av de lobbybyråer som används flitigt av vapenindustrin. De har bland annat rekryterat generallöjtnant Jan Jonsson, den officer som var ansvarig för Sveriges del av kriget i Afghanistan. Som anställd i Försvarsmakten förespråkade han att svenskarna trots två dödsfall skulle fortsätta med sin öppna hållning och patrulleringen i jeepar. Som nyanställd på lobbybyrån skriver han i stället en debattartikel om nödvändigheten att genast skicka ner fullt bepansrade fordon. Att BAE Hägglunds som tillverkar fordonen är den nya arbetsgivarens största kund glömmer han märkligt nog att skriva.”

 

I lobbyisternas egen lobby blir vi först väl mottagna. En av konsulterna tar på sig att visa oss rätt. När vi nämner vad saken gäller blir det däremot stopp. I stället för att träffa någon ansvarig får vi en rad ganska märkliga lögner. Vi går därifrån utan några svar, men har ändå fått vad vi behöver. Det vi filmat blir ett av avsnitten i den julkalender om vapenindustrin som vi sänder på nätet ett par veckor senare.

 

*

 

Exemplet med Jan Jonsson är inte särskilt viktigt. Det har haft litet inflytande och har skett relativt öppet. Dessutom upptäcktes det innan något beslut tagits. Det finns emellertid en rad andra fall där vapenindustrin har spelat en avgörande roll för svensk utrikes- och försvarspolitik.

 

I Sydafrika fick Saab hela den svenska statsapparaten med sig i kampanjen att sälja Jas-plan. Affären avgjordes till slut med mutor och den unga demokratin förleddes att ta sina första stapplande steg på korruptionens väg.

 

När regeringen ville dra sig ur det kontroversiella och ännu hemliga samarbetet med Saudiarabien var ett brev från Saab:s vd Marcus Wallenberg avgörande. Han krävde att samarbetet fortsatte då man annars äventyrade Saab:s mångmiljardförsäljning av radarövervakningssystemet Erieye. Det blev som vapenindustrin krävde.

 

Medan den här texten skrivs avslöjas en lång rad oegentligheter i den Thailändska militärjuntans köp av Jas-plan. Många detaljer saknas fortfarande, men att lobbyisten Frank Belfrage, ”Wallenbergs torped” på något sätt har varit inblandad framgår tydligt.

 

I en bransch där konkurrensskäl och utrikespolitisk hänsyn ofta väger tyngre än offentlighetsprincipen är det få oegentligheter som alls kommer till vår kännedom. Exemplen ovan kan därför antas utgöra toppen på isberget. För att få den större bilden klar för mig ringer jag upp Andrew Feinstein, före detta parlamentsledamot för ANC i Sydafrika och sen dess en av världens främsta experter på korruption och vapenhandel.

 

Har vapenindustrin förmågan att påverka ett svenskt beslut om Nato-medlemskap?

 

– Absolut! Det utmärkande för vapenindustrin är de otroligt nära banden till den politiska processen, till enskilda politiker och till den politiska makten. Av alla branscher jag har bevakat är vapenindustrin den i särklass mest korrupta och politisk mest inflytelserika. Man räknar med att vapenindustrin står för åtminstone 40% av världshandelns samlade korruption.

 

Det är ett inflytande som inte nödvändigtvis slutar vid att affärsintressen får gå före demokratiska regelverk eller utrikespolitiska principer. I sitt avgångstal 1961 varnade president Eisenhower för det militärindustriella komplexets makt över såväl demokratin som freden. Kanske har Sverige redan tagit ett första steg på en långt farligare väg.

 

Efter det svenska beslutet att delta i bombningarna av Libyen var det många också utanför kretsen av antiimperialister och fredsaktivister som menade att det hela egentligen bara vara en enda flyguppvisning. Genom att pröva Jas-planen i strid kunde en av Saab:s största konkurrensnackdelar åtgärdas. Det var i så fall vapenindustrins vinst över freden.

 

*

 

Strax nedströms E4:an smalnar Luleälven av. Så här i slutet på sommaren flyter den stillsam och blank. Endast vid Gäddvik där en ö delar vattnet störs sommarlugnet av virvlar och brus runt de uppstickande stenarna. Först där virvlarna dragits ut till långa linjer lika sprickor i en spegel lägger vi i våra kanoter. Eller egentligen är väl de två kanoterna efter mer eller mindre händigt byggande en enda katamaran.

 

Tvärs över sitsarna är armtjocka stammar surrade för att hålla kanoterna parallella. I fören på den nya farkosten är ett lakan uppspänt till segel. Trots att vi rör oss med både vinden och en tillfällig bris går det inte särskilt fort. Men det är inte heller meningen.

 

På seglet står ”Neutralitet på drift” med stora bokstäver och i pressmeddelandet talas det om ”en kompassros som är misstänkt likt en Nato-stjärna”. Seglets budskap uppfattas först av de båtar som passerar. Allt eftersom vi kommer närmare centrala Luleå når budskapet fler. Och allt vi behöver göra är att glida med strömmen.

 

*

 

”Den militära alliansfriheten har tjänat oss väl”. Så har alliansfriheten kommenterats i officiella sammanhang de senaste åren. Efter valet ändrade Löfven i sin regeringsförklaring den senare delen till ”tjänar oss alltjämt väl”. Debatten om det innebar ett närmande eller ett fjärmande från Nato tog fart.

 

Oavsett hur vi väljer att tolka orden är det uppenbart att den svenska vapenindustrin har tjänat väl på alliansfriheten. Det var för att vara oberoende av stormakterna som staten öste pengar över industrin. Det handlade både om bidrag i form av investeringar i utvecklingsprojekt och om stora inköp. Under delar av Kalla kriget hade Sverige exempelvis världens fjärde största flygvapen.

 

Även om den svenska staten var industrins huvudsakliga kund fanns det också ett internationellt perspektiv. Andra alliansfria länder ansågs ha samma behov av oberoende från stormakternas vapenindustrier. Det fick de genom att köpa svenska vapen. Att vara alliansfri var alltså ett viktigt försäljningsargument.

 

Sen dess har främst två händelser påverkat vapenindustrin. Den första var Sovjets fall som ledde till en allmän nedrustning i världen. Den andra var elfte september och det efterföljande kriget mot terrorismen. Krigen i Afghanistan och Irak innebar helt enkelt nya affärstillfällen. Mellan år 2001 och 2011 fyrdubblas den svenska vapenexporten. År 2005 utgör exporten för första gången mer än hälften av den svenska krigsmaterielförsäljningen. Lejonparten går till länder nära lierade med USA och Nato.

 

Med minskade svenska försvarsanslag och ökade exportandelar får alliansfriheten ur vapenindustrins perspektiv alltså sägas ha spelat ut sin roll. Ett Nato-medlemskap ger däremot en rad fördelar. Nato-normen för försvarsutgifter på två procent av BNP garanterar att försvarsbudgeten höjs och stannar på en hög nivå i tid och evighet. Ett Nato-medlemskap ger dessutom tillgång till långt fler kunder än vad man riskerar att förlora. Utöver det ger ett medlemskap i Nato fler möjligheter att få sina produkter prövade i krig.

 

Vapenindustrin har alltså bevisligen förmågan och sannolikt intentionen att föra Sverige närmare och slutligen in i Nato.

Tre gånger lärarreflektioner

Statusen och förtroendet

 

Forskarna, facken och politikerna talar om status. På högstadiet pratar kidsen om respekt. Analyserna låter olika. Medan den ena gruppen uttalar sig för TV om ”den negativa trenden för läraryrkets status”, drar den andra sina slutsatser i skåphallar och klassrum där ”ingen visar lärarna nån respekt längre”. Ändå är slutsatserna förvillande lika.

 

Status och respekt. Skönt luddiga begrepp som alla kan ställa sig bakom. Den intellektuella läser in vördnaden för kunskap, den kärleksfulla drömmer om hänsynen och den som vill se en mer auktoritär skola a lá Björklund hakar på rädslan. Lätt att vara överens när inget är definierat helt enkelt.

 

Men att status är skolpolitikens senaste floskel är en sak. Det som intresserar mig mest är det politiska konsensus som råder om hur statusen ska höjas. Det talas vitt och brett om karriärtjänster och höjningar av de individualiserade lönerna. (Hur det här ytterligare snabbar på splittringen av lärarkåren och vad det får för konsekvenser finns anledning att återkomma till i en kommande text.)

 

Inte med ett ord nämns det som definierar ett lågstatusjobb – avsaknaden av förtroende för yrkesutövarens förmåga och vilja.

 

I lågstatusyrkets arbetsbeskrivning lämnas litet utrymme för egna lösningar och arbetet övervakas regelbundet av någon snäppet högre upp i hierarkin. Det här oavsett om det är fabriksarbete, äldrevård eller lokalvård. Innehavarna av högstatusyrken får inom givna och relativt vida ramar fritt handlingsutrymme. Inte sällan överlåts till och med själva övervaknings- och kontrollfunktionen till yrkesutövarna själva i form av samfund (som för advokater och mäklare med flera).

 

Reformerna inom skolan har, sen jag började min lärarbana strax efter millennieskiftet, varit många. De flesta har fört yrket mot en lägre status: kraven på dokumentation av snart sagt varje rörelse, förskjutningen av ansvar (läs makt) från lärare till rektorer och kursplanernas detaljstyrning.

 

Överallt lyser förtroendet för lärarnas förmåga och vilja med sin frånvaro. Och kanske är det berättigat. I den cirkus som drar till sig riskkapitalister från alla världens hörn behövs det kanske verkligen en sån kontroll eftersom ägarna (inte lärarna!) har girighetens incitament att leverera mindre än det eleverna har rätt till. Men om målet är att skapa (eller återskapa) ett högstatusyrke är det minst sagt kontraproduktivt.

 

 

 

 

 

 

Makten och representationen

 

Det finns de som på fullt allvar menar att skolans mål är att utbilda för arbetsmarknaden. Och det finns de som på lika stort allvar menar att skolan ska utbilda för individens egen skull. Det är ”blir du lönsam lille vän?” och ”du kan bli vad som helst!”.

 

Personligen har jag inte mycket till övers för nån av extremerna, men noterar att de även de argaste debattörerna är överens om skolan och demokratins fortlevnad. Den som slår fast att skolan är till för att skapa medborgare räknas inte ens som radikal. Det är som den breda mittfårans slöa njutningar och den smala vägens pietism äntligen båda är inom räckhåll. Åtminstone så länge ingen lyfter frågan om skolans förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag att dana de nya samhällsmedlemmarna i en demokratisk anda.

 

För tyvärr lär det inte bli mycket mer än andan, en mässa där teorins torra oblat sväljs ner med ett par klunkar skendemokrati och ett amen (eller oftare ett uppgivet ”ja men?”).

 

Att lärarna har reducerats, har låtit sig reducerats, till fariseiskt rabblande präster i demokratins tempel är en av mina stora sorger. För sanningen är så hjärtskärande enkel. Lärare är helt jävla värdelösa på demokrati.

 

Ändå kan jag inte (kanske av någon blödig kåranda) lägga skulden på lärarna. För det är i alla avseenden ”those who can’t do, teach”. Det som gäller för elever gäller i hög grad också för lärare. Demokrati måste övas. Inte pratas om eller studeras. Utan praktiseras. Och ingenstans i lärarnas utbildning eller yrkesutövning finns denna praktik.

 

Blott ett exempel: I princip alla skolor är nu indelade i arbetslag om allt från en handfull till ett dussin pedagoger. Varje sådant lag har en arbetslagsledare. En ledare som antingen ska representera kollegorna i kontakten med ledningen eller vara representant för ledningen bland kollegorna. Skillnaden är naturligtvis enorm. Ändå är det bara undantagsvis arbetslagsledare kan ge ett rakt svar på vilka de representerar. Alla kan däremot svara på hur de har blivit tillsatta. Arbetslagsledare utses av ledningen.

 

Är vi så korkade att vi inte fattar att representation är makt?

 

Ponera att svaret var nej. Ponera att vi krävde val till posten som arbetslagsledare. Att vi arbetade fram regler för avsättning och omval. Ponera att vi utsåg vem som skulle få chans att hålla sig á jour med forskningen och för det få en nedsättning i undervisningstid och ett lönetillskott (och kallade det något vettigare än förstelärare). Ponera att vi också för det arbetade fram regler för rotation och omval.

 

Frågan är om vår fantasi räcker för att ens föreställa oss det som är verklighet på flera av landets universitet. För ja! Det går verkligen till så bland lärare i högre utbildning. De väljer till och med en del av sina chefer. Och de är inte en gnutta mindre tjänstemän än vad vi är. Problemet är att vi tror att tjänstemän är samma sak som tjänstehjon.

 

 

 

Marknaden och effektiviteten

 

Det har redan skrivits och sagts mycket klokt i debatten om friskolorna, marknaden och skolvalet. Somligt har kommit väl sent, men bilden är ändå tydlig. Kommunaliseringen och privatiseringen var katastrofal för skolan. Att argumentera för ett återförstatligande av skolan vore alltså att slå in öppna dörrar. Viktigare är då att dröja sig vid den logik som låg bakom reformerna till att börja med – nyliberalismen och övertron på marknaden.

 

I det stora är pendeln kanske på väg att slå tillbaka. Tre partier på varsin kant av den svenska politiken säger sig nu vilja återförstatliga skolan. Men i det lilla är det ännu nyliberalismen som är gud och kung. Eller vad sägs om följande nymodigheter?

 

I en av de skolor där jag arbetat satsas sen ett par år tillbaka hundratusentals kronor på ett program som heter Ledaren i mig. Det är ett program på gränsen till sekt. De tio budorden heter här sju goda vanor. Liksom med budorden finns det saker som är vettiga och allmänmänskliga. Men så finns också det specifika. ”Du skall inga andra gudar ha jämte mig” heter här ”du har ett val”.

 

Boken The seven habits of highly effective people är de nya budordens stentavlor, den utvalde profeten är den amerikanska mormonen och affärsmannen Stephen Covey och ursprunget till visheten en rad framgångsrika företagsledare. För det är genom att observera och intervjua just framgångsrika amerikanska företagare Covey har kommit till sina slutsatser. Det är affärsmannen som ideal och nyliberalismen som religion.

 

Så svarar jag på en annons för ett jobb på en annan skola. Till min förvåning ska ansökan inte skickas till skolan i förorten utan till ett rekryteringsföretag i stan. Efter en kort period av missförstånd kommer en kallelse. Jag ska infinna mig på en av Stockholms mest exklusiva adresser. Vid sidan av den sedvanliga intervjun ska det göras ”en del tester”.

 

Testerna kan tyvärr inte beskrivas som något annat än synnerligen dåliga skämt. Under en timme ska jag göra ”vardagsnära lektionsplaneringar” (kanske inte riktigt det som läroplanen föreskriver för högstadiet). Under nästa reflektera över begreppen ”en god empatisk lärare” och ”en god kommunikativ lärare” (som om det fanns bra okommunikativa lärare eller onda empatiska dito).

 

Med efterföljande intervju tar det närmare tre timmar – och då har jag fortfarande inte satt min fot i skolan. När jag väl gör det är mötet med rektor och biträdande över på trekvart. Att den nya styggelsen rekryteringsföretag lever på lärarbristen och skolledningens tidsbrist är uppenbart. Lika uppenbart är det att nyliberalismen nu är den kultur som sitter i väggarna.

 

Antagligen borde fler upplysas om att det som tar det gemensamt ägda en timme tar marknaden fyra.

En värdig vinnare – intervju med Leymah Gbowee

Illustration: Karin Sunvisson

Illustration: Karin Sunvisson

– De här svenskarna dödar mig! De dödar mig med sina möten och intervjuer!

Så inleds mitt möte med fredsaktivisten och nobelpristagaren Leymah Gbowee. Av arrangörerna har jag förvarnats om att hon är jetlaggad och dagen innan somnat både mitt i en lunch och under inspelningen av en podcast tillsammans med ärkebiskop Antje Jackelén.

Jag sneglar på mina frågor. Att i det här läget be henne kort berätta för läsarna om vad som hände i Liberia för ett decennium sen känns helt fel. Frågan var tänkt som isbrytare, men här behövs inte en isbrytare. Här behövs en brandsläckare.

– Jag är inte journalist, hasplar jag ur mig. Om ett ansikte kan säga ”så vad gör du här?” är det just det Leymahs gör.

– Ja, alltså i den mån jag är journalist är jag det av behov och inte av vilja. Främst är jag fredsaktivist med en del erfarenhet av ickevåld. Så förhoppningsvis behöver ingen dö under den här intervjun i alla fall.

Leymah och hennes syster ser på varandra och brister ut i skratt. Systern lutar sig fram och tar en chokladbit ur skålen på bordet. Leymah sparkar av sig skorna, drar till sig en extra stol och lägger upp fötterna. Jag andas ut. Elden är släckt och isen är bruten.

Det är svårt att inte vara nöjd med en sån vändning. Samtidigt kan jag inte rå för att redan då tänka på den vändning som vill till när intervjun ska bli text och del av en den här tidningen. Kopplingen mellan en ekumenisk kvinnorörelse som arbetar helt med icke-våld och antiimperialism är nämligen långt ifrån självklar. Kanske borde den vara det.

Men för att inte gå händelserna i förväg tar vi det från början. Liberia är ett land med en säregen historia. Det gavs till frigivna, amerikanska slavar på 1800-talet. Slavättlingarna tog efter den slavägande klassen i USA och handlade snart själva med slavar från stammarna i området. År 1847 blir Liberia en självständig republik och är därmed Afrikas äldsta.

Nästan ett och ett halvt sekel senare föds Leymah Gbowee. När Liberia women mass action for peace (ungefär: Liberias kvinnors massaktion för fred) bildas år 2002 har hon hunnit fylla trettio och det inbördeskrig som rasar i landet har pågått i tretton år. En av sjutton liberianer har dödats i striderna och en stor del av de ännu levande befinner sig på flykt. Inom två år kommer kriget att vara över. Men det vet ingen än. Inte heller anar de hur stor roll den nybildade rörelsen kommer att spela.

Så länge det bara är ett dussin kvinnor som delar flygblad och rekryterar medlemmar efter fredagsböner och söndagsmässor finns det kanske inte heller någon större anledning att uppmärksamma dem. Men rörelsen växer snabbt. Inom några månader går invånarna i huvudstaden Monrovia kvinna ur huse. Uppmärksamheten låter emellertid vänta på sig. Det mediala genombrottet kommer med en sexstrejk i Lysistrates anda. Medias obotliga intresse för sex ger möjlighet att ta upp frågor om kriget och freden. Men det är helt andra, och förvånande enkla, metoder som Leymah ser som viktigast.

– Våra sit-ins var väldigt effektiva. Jag tror att det var den mest kraftfulla delen av vårt arbete. Sit-ins och picketing.

Det finns inga riktigt bra ord på svenska för vare sig sit-in eller picketing. Det trots att metoderna som sådana knappast är okända. En sit-in är en sittande protest på en plats där demonstranter inte tillåts, eller inte förväntas, vara. Picketing är en metod uppkallad efter de vassa staketspjälor, pickets som används till stöd för plakat vid demonstrationer. Förutom plakat förutsätter begreppet att protesten genomförs i närheten av en institution, ett möte, en rättegång, en strejk eller liknande.

– Alldeles i början av våra protester gick vi till parlamentet. Talmannen blev rosenrasande och skrek på oss. ”Varför är ni här?! Gå! Gå! Gå!” Han var förbannad för att vi vågade ta plats på parlamentsområdet. Så vi stannade. För det sit-ins med vanliga kvinnor gör är först och främst att säga till männen att vi tar över ert utrymme. Och det var männen som förde kriget.

Orden strömmar på det där sättet som bara riktigt goda berättare kan förmå dem att göra. Att lyssna är enkelt. Nästan för enkelt. Hennes västafrikanska engelska har samma effekt på mig som de öppna vokalernas pitemål eller den indiska engelskans smattrande. Den får mig både att bubbla av skratt och känna absolut trygghet. Men där finns också en pondus, en vana att få sin vilja igenom.

– Jag skrev alla våra budskap till plakat och affischer. Vartenda ett. Och allt eftersom vår rörelse växte blev jag mer sofistikerad. I början handlade allt om fred. Fred, fred, fred. Men när vi hade tagit oss till fredsförhandlingarna i Ghana började vi skriva saker som ”Våra barns mördare – vi kommer att ta er till internationella brottmålsdomstolen”. Det gjorde vi för att vi fått information inifrån förhandlingarna att en grupp motsatte sig kraven på en sannings- och försoningskommission.

Leymah rättar till den färgstarka huvudbonaden och lägger till en metod till den tidigare uppräkningen. Så länge de var i Liberia gjorde de allt för att sätta tryck på de stridande parternas ledare att inleda fredsförhandlingar. När samtalen väl var i gång krävdes det mer för att hålla trycket uppe.

– Vi, kvinnorna i vitt, advokaterna och de kvinnor som fanns representerade vid förhandlingarna samlades så gott som varje kväll. Det var som en skuggprocess. Kvinnorna kom ut och underrättade oss om vad som hänt under dagen. Så skrev vi brev till medlarna där vi förklarade hur vi såg saken. ”Det här beslutet tror vi kommer att vara kontraproduktivt”, ”det här kommer inte vara bra för Liberia” eller ”vi tycker att ni borde göra så här”.

Leymah och de andra aktivisterna vann så medlarnas förtroende. Men ett grundläggande problem fanns kvar. Få av krigsherrarna hade något intresse av att förhandlingarna avslutades. De bodde på ett femstjärnigt hotell i stället för i bushen samtidigt som deras möjligheter att leda kriget var oförminskade. Medan kvinnorna i vitt skrev sina brev ringde de in sina order. Efter sex veckor av fruktlösa förhandlingar var det uppenbart för alla att samtalen gick på tomgång och att kriget rasade värre än någonsin. Den nigerianska ex-presidenten Abdulsalami Abubakar som var chefsförhandlare uttryckte det så här:

– Vi kom ingen vart och vi närmade oss vägs ände. Vad kunde vi göra för att få de här människorna att underteckna fredsavtalet? De [krigsherrarna] försökte ständigt manipulera oss.

I en sista kraftansamling samlade Leymah ihop så många liberiska kvinnor hon kunde från flyktinglägren i Ghanas huvudstad Accra. De blev ett par hundra. De trängde sig in i den smala korridoren utanför förhandlingssalen och satte sig. Kravet var enkelt. De tänkte inte flytta sig förrän parterna kommit överens.

– De kom verkligen och låste in oss, förklarar ex-president Abubakar i dokumentären Pray the devil back to hell. Ingen skulle få komma ut förrän fredsavtalet var underskrivet. Även om det innebar att vi fick stanna i flera dagar.

Så blev det inte riktigt. Efter fyra, fem timmar upphörde deras sit-in. Men målet var ändå nått. Förhandlingarna hade fått ett slutdatum som också stöddes av det internationella samfundet. Inom två veckor skulle ett avtal vara underskrivet. Annars hotade kvinnorna med att komma tillbaka.

– Efteråt ändrades stämningen vid fredssamtalen från glad och upprymd till nykter och allvarlig.

Så beskriver Leymah förändringen. Det är en förändring som bär frukt. Innan tidsfristen gått ut är avtalet underskrivet. Charles Taylor tvingas i exil och döms sedermera av den internationella brottsmålsdomstolen, som tyvärr blivit något av experter på att döma just avsatta, afrikanska ledare. En period av avväpning leder fram till ett demokratiskt val. Fredsrörelsen satsar på Ellen Sirleaf Johnson. Hon blir Afrikas första kvinnliga statschef.

Och någonstans här kommer smolket i bägaren. Strax efter fredsavtalet och det val som förde Ellen Sirleaf Johnson till makten skapar det amerikanska försvarsdepartementet ett nytt afrikakommando, AFRICOM. Av alla länder i Afrika är Liberia det enda som frivilligt säger sig vilja vara värdland för kommandot. När Leymah Gbowee och Ellen Sirleaf Johnson sen får Nobels fredspris är det lätt att se det som ytterligare en norsk hyllning av amerikansk imperialism och kanske också hela kvinnorörelsen som ännu en rörelse som kapats för andra syften.

– Lyckligtvis är jag en av de personer som offentligt tog ställning mot basen. Jag tycker vår president var opportunistisk. Basen skulle inte vara oss till nytta på något sätt. Vi kommer från en region med stark gemenskap mellan länderna. Därför kunde hon inte ta ett sånt beslut unilateralt. Om Liberia ska vara värd för en amerikansk militärbas måste hon få alla andra västafrikanska länders medgivande först.

Liberias traditionella band till USA är starka. Landet har trots allt fått sitt territorium, en del av sin befolkning och sin konstitution från USA. Leymah tär ändå övertygad om att president Sirleaf inte hade folket med sig i beslutet att bjuda in amerikansk militär. Orsaken ser hon i folkets och presidentens vitt skilda erfarenheter.

– Grejen är att president Sirleaf inte var i Liberia under kriget. Vi som var där visste vad ECOWAS, Västafrikanska staternas ekonomiska samfund hade haft för betydelse. Därför är vi tacksamma att det inte blev något av planerna på en amerikansk bas.

Går de här metoderna att använda i andra krig och väpnade konflikter?

– Jag tror ickevåldsligt motstånd går att tillämpa i varenda väpnad konflikt, men frågan man måste ställa sig är när. Tajmingen är avgörande. Det folk inte förstår när de pratar om Liberia är att vi gjorde det här när Liberia hade varit i krig i tretton år. Ibland kan krigets längd vara till hjälp.

Om vi ser på kriget i Syrien så har 250 000 dött, miljoner har tvingats på flykt och kriget beskrivs som ett inbördeskrig. Både i siffror och namn liknar det alltså Liberia… Så inleder jag nästa fråga, men innan jag ens hunnit till själva frågeställningen blir jag avbruten.

– Det finns likheter, men skillnaden mellan kriget i Syrien och det i Liberia är att även om det syriska kriget kallas för ett inbördeskrig skulle jag kalla det en förlängning på ett krig mellan USA, Ryssland, Iran och några andra aktörer. De som inte tolererar krig på sitt eget territorium använder kriget i Syrien som en ursäkt för att ge sig på varandra. Om det här bara var ett syriskt problem så tror jag att de hade haft ett, två, tre, fyra, fem fredssamtal vid det här laget.

Så en framgångsfaktor för er i Liberia var krigets nationella karaktär?

– Ja.

För första och enda gången under intervjun svarar Leymah enstavigt. Den korta paus som uppstår medan jag väntar på en fortsättning och Leymah på nästa fråga använder hon till att signera idolfoton. Vi är nog egentligen ganska nöjda båda två. Jag har räddat en intervju och fått svar på de viktigaste av mina frågor. Leymah har fått prata om annat än sexstrejken. Så jag ställer min sista fråga. Den som jag har tagit för vana att alltid avsluta mina intervjuer med.

Är det någon fråga som du borde få, men som journalister sällan eller aldrig ställer?

– Hmm… Jag tror inte det. Eller förresten. Det finns en fråga som jag ofta undrat varför jag inte får. Alla har sett filmen, men ingen har någonsin frågat mig varför vi sjöng och dansade så mycket under våra protester.

Och här skäms jag. Anledningen till att jag inte har frågat bottnar på ett sätt eller ett annat i fördomen att det är väl så afrikanska kvinnor gör – dansar och sjunger. Ingen frågar om det den tror sig veta svaret på. Och helt ärligt. Även om frågan hade dykt upp i mitt huvud hade jag inte vågat ställa den av rädsla för att verka fördomsfull. Nu när frågan uttalats övervinner lyckligtvis nyfikenheten fördomarna.

Så vad är svaret?

– Traumabearbetning. Det var ett sätt att läkas. Efter vi hade sett något hemskt grät vi och sen sjöng vi. Det är läkande. Ibland dansade vi.

Den röst som annars är så behagligt stark och flödande blir plötsligt tunn och spröd. Några sekunders tystnad och den där karaktäristiska blandningen av skratt och ilska är tillbaka.

– Folk frågar också om sånt som de inte borde fråga om. De frågar om jag är gift. Mitt svar är alltid det samma. Hade du ställt den där usla frågan om jag hade varit en man?

Med anledning av fredspriset – krönika i Folket i Bild 11/2015

Nyligen lät jag mina niondeklassare hålla tal på temat vad skulle ni säga om hela världen lyssnade. När min lillasyster hörde det utbrast hon skrattande: Det är ju bara för att du vill att de ska prata om fred! Vad skulle de annars prata om liksom?

Hon har så klart rätt. Fred har kommit att vara eller åtminstone symbolisera mänsklighetens högsta önskan. Antagligen är det just det som gör ordet så bedrägligt. Fred kan vara vapenstilleståndet under vilket alla sociala orättvisor kvarstår. Fred kan vara de rikaste ländernas ockupation av ett av världens fattigaste. Fred kan vara tiotusentals kärnvapen med potential att utplåna civilisationen.

Men att fredsbegreppet kan fyllas med vad skit som helst betyder inte att det är oanvändbart. Vi måste bara vara noga med att definiera det. Så som Nobel gjorde i sitt testamente. Det handlar om avrustning, skiljedom och internationalism. Med andra ord om en radikalt annan världsordning.

Det är en definition som den norska nobelkommittén urlakat till oigenkännlighet med pris till Obama, EU och Kissinger. Men det är också en definition som bland andra den norske författaren Fredrik Heffermehl har kämpat outtröttligt för att återupprätta.

Nu har så ett nytt fredspris utdelats. Den här gången till Tunisiens nationella dialogkvartett. Det är inget kontroversiellt pris. Dels för att organisationerna är nästan helt okända. Dels för att de åtminstone hyfsat stämmer in på Nobels definition.

För visst har de arbetat mot krig och åtminstone på ett nationellt plan för förbrödring. Ändå är det en tanke som skaver. Indirekt läggs väl skulden för den arabiska vårens misslyckanden nu på folken. Som om det var deras oförmåga att upprätta dialogkvartetter som ledde till blodbaden. Så mörkas den roll bombningarna av Libyen spelade. Det massiva våldsanvändandet och ständiga intervenerandet började där.

Och mina niondeklassare? De pratade om att leva i miljonprogrammet, om religionens förförande makt och om att snacka mindre och göra mer. Inte en enda talade om fred. Än lever hoppet om det radikalt annorlunda.

Den uråldriga konsten att härma

Hösten 2001 började jag läsa till lärare. I en av de tidiga kurserna fick vi lära oss om hur barn socialiseras. Det sas antagligen mycket klokt under den kursen. Tyvärr är det bara det vi hann gå igenom innan den där ödesdigra septembertisdagen som inte helt trängts undan av andra minnen. När Paris nu drabbades av en rad terrordåd för andra gången på kort tid var det många som mindes händelserna fjorton år tidigare.

Av någon anledning var det minne som dök upp i min egen hjärnas irrgångar något från dagarna just innan elfte september. Jag gjorde en uppgift om spädbarns samspel under sin allra första levnadstid. Som nybörjare i den akademiska världen tog jag mig mödosamt genom de pedagogiska forskningsrapporterna. Ett enda resultat fastnade:

Redan timmarna efter förlossningen kan barn läsa av och härma ansiktsuttryck med en häpnadsväckande precision – ibland med en hastighet av tiotals uttryck i minuten.

Det är en förmåga som att döma av den senaste veckans uttalande och handlingar inte avtar med åren. Terrorister från Belgien straffar fransmän för något franska regeringen tagit beslut om. Timmarna efter dåden lyfter de franska stridsflygplanen för att bomba staden Raqqa för att IS håller till där. Med miner och retorik som hämtade från ett IS-klipp förklarar Västvärldens ledare krig och utlovar hämnd för det som var en hämnd för det som var en hämnd för…

I den där studien minskade de nyföddas reaktionstid snabbt med ökad ålder. Det verkar gälla även för kriget mot terrorismen. Efter den smärtsamma födelsen dröjde det nästan en månad innan USA släppte de första bombplanen över Afghanistan (i en hämnd för ett attentat som inte heller det hade utförts av medborgare av den nation som angreps). Några få insåg då vilken Pandoras ask som öppnades.

Nu händer det alltså igen. Diskussionen är redan inne på att det mest ”solidariska” vi kan göra är att avlasta Frankrike i Mali. Att svenska soldater deltar i fredsbevarande uppdrag iklädda blå baskrar snarare än i fredsframtvingande operationer prydda med Nato-insignier är naturligtvis ett fall framåt. Men pass opp!

I Afghanistan gjordes många misstag. Det kanske största var att den naiva (här har Löfven en mer passande användning för ordet) tron att Isaf skulle kunna lyckas med sitt uppdrag samtidigt som den USA:s krigsinsats Operation Enduring Freedom fortsatte. Risken är förskräckande stor att vi kommer göra om det misstaget i Mali.

I svenska tidningar har det skrivits några få notiser om Barkhane. Det trots att den är avgörande för förståelsen av vad som händer i Mali. Operation Barkhane är en styrka på sammanlagt 3 000 franska elitsoldater som rör sig över Mali, Niger, Burkina Faso, Mauretanien och Tchad i jakten på terrorister. En vecka innan dåden i Paris stötte jag av en slump på en debattartikel om Barkhane i Le Monde Afrique. Lauren Bigot, en före detta diplomat, dömer ut hela operationen som ”un permis de tuer” – en tillåtelse att döda.

Att vi befinner oss i en uråldrig process av avläsning och härmande har väl aldrig varit tydligare. Kanske borde vi fråga oss oftare vem som härmar vem.

Intervju med Angela Davis – Folket i Bild 10/2015

”Det är inte antingen eller. Det är både och.”

Angela Davis ska komma till Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och föreläsa om konst, politik och filosofi. Jag skriver till arrangörerna för att försöka få till en intervju. Snart kommer beskedet att det inte blir några personliga intervjuer, men väl ett gemensamt samtal med en mindre grupp utvalda aktivister och skribenter. Trekvart delat på ett dussin personer. Ett snabbt överslag ger att det blir en fråga per person. Så vad frågar man en ikon?

Jag nämner mötet med Angela för människor runt mig. På redaktionen är det glada miner och ryggdunkar. Från mamma kommer ett mess med fler utropstecken än bokstäver. I lärarrummet blir det både axelryckningar och ögon glittrande av nostalgi. Där fungerar Angela som politiskt lackmustest. De som är vänster förstår hur stort det är att få träffa henne. De andra vet inte ens vem det är.

Men det är så klart också en åldersfråga. Angela Davis är ikonen för mina föräldrars generation. När jag frågar min yngsta syster har hon ingen aning. Lite irriterad ber jag henne att googla. Det visar sig att hon sett Angela förut, många gånger förut, ja, till och med varje dag de senaste två åren, för på baksidan av dörren till hennes rum blickar en stiliserad Davis ner från en nytryckt plansch. Ansiktet omges av slagorden ”power to the people” och ”freedom and equality”.

Så står vi där och stirrar på Angela. Om det inte var för kommersialismens förmåga att suga radikaliteten ur symboler skulle vi bara ha skrattat. Nu tar jag mig i stället tid att förklara vem personen på bilden är och varför hon har hamnat där. Att skylla ungdomens okunskap på ungdomarna har jag sen länge slutat med. Förklaringen rymmer medborgarrättsrörelsen, den svarta feminismen, fängelsetiden och socialismen.

Någonstans där inser jag att berättelsen haltar. Det jag vet om Angela Davis handlar nästan uteslutande om vad hon gjorde innan min födelse. Häri ligger alltså min egen stora okunskap och med den kan jag inte vara lika överseende.

Men så är det bara det här med tiden. Med en vecka mellan inbjudan och möte och hundratrettio elever att ta hand om finns det helt enkelt inte tid att läsa in sig på allt. Det får bli något begränsat. Det får bli den av Angelas många frågor som har intresserat mig minst tidigare. Det får bli fängelsefrågan. Jag laddar ner ”Are prisons obselete?” och så inleds mitt möte med människan bortom ikonen.

– I de flesta kretsar är avskaffandet av fängelserna helt enkelt orimligt och otänkbart. Fängelseabolitionister avfärdas som drömmare och idealister vilkas idéer i bästa fall är orealistiska och ogenomförbara och i värsta fall mystifierande och dåraktiga. Fängelset betraktas som så ”naturligt” att det är extremt svårt att föreställa sig livet utan det.

Angela har bara hunnit till första kapitlets första sida. Ändå vill jag stoppa henne för att fråga: Pratar du om fängelser eller militarism? Det är väl militären som folk ser som otänkbar att leva utan? Arméerna som ses så naturliga att det är svårt att ens föreställa sig världen utan dem?

Jag föreställer mig att hon fortsätter utan att ta någon större notis om min fråga. Kanske ler hon lite överseende. Senare tänker jag att svaret skulle kunna vara att också plågor som slaveri, sexism och kapitalism går att byta ut mot ordet fängelse i den korta inledningen.

När jag först blev in involverad i fängelseaktivism i slutet av 60-talet häpnade jag när jag fick veta att det fanns nästan tvåhundratusen fångar. Om någon hade sagt att vi inom tre årtionden skulle ha mer än tio gånger så många människor inlåsta i burar hade jag varit klart skeptisk. Jag tänker mig att jag hade svarat något sånt här: Så rasistisk och odemokratiskt som det här landet är (och kom ihåg att medborgarrättsrörelsens krav då ännu inte var mötta), så tror jag inte att den amerikanska regeringen kommer att kunna låsa in så många människor utan ett kraftfullt motstånd från folket. Nej, det kommer inte att hända, så länge inte det här landet störtar ner i fascism.

Så USA har nu mer än en femtedel av världens alla fångar. Ett par miljoner fångar är vad kriget mot narkotikan och kriget mot terrorn gett amerikanerna. Det är kriget som den obestridda lösningen. Kanske kan jag fråga henne något om det?

– Vi tänker på fängslandet som ett öde reserverat för andra, ett öde reserverat för ”de onda”, för att använda en beteckning som nyligen gjorts populär av George W Bush. På grund av rasismens framhärdande kraft framstår ”de kriminella” och ”de onda” i den kollektiva fantasin som färgade.

”Det är det vite mannens eviga dröm om att rädda den mörka kvinnan från den mörke mannen” förklarade en gång en annan doktor under ett samtal om Afghanistan. Hur väl stämmer det på det amerikanska fängelsesystemet?

– Det här är det ideologiska arbete som fängelserna utför. Det befriar oss från ansvaret att på allvar ta tag i våra samhällsproblem, särskilt dem som har skapats av rasism och i ökande takt av den globala kapitalismen.

Den globala kapitalismen och den amerikanska imperialismen. Angela Davis använder inte ord som globalisering eller fria marknader. Det har hon nog heller aldrig gjort. Kanske borde jag ändå fråga om hur hon ser på sina första tal idag. Hur aktuellt är exempelvis det här utdraget från 1969?

– Vi står inför en gemensam fiende och den gemensamma fienden är jänkarimperialismen, som dödar oss både här och där. Jag anser att alla som försöker särskilja dessa kamper, alla som säger att vi för att stärka antikrigsrörelsen måste lämna alla de här perifera frågorna, spelar fienden rakt i händerna.

Plötsligt är den stora dagen inne. Trots att det ännu är flera timmar till föreläsningen är det kö utanför konsthögskolans entré. De skribenter och aktivister som har sållats ut av ledningen förs till en annan byggnad. Ett ensamt bord i mitten och två korta rader av stolar längs ena väggen.

Mest av allt känns det som ett möte med en guru. Det ger allt annat än goda vibbar. Efter en tid i kloster har jag fått min beskärda del av sådana möten. Det som händer med personer som dyrkas är sällan vackert. Med ens känns faran för besvikelse överhängande.

Förbudet mot att spela in ljud spär på den känslan. Det känns som ett trick för att hålla oss upptagna med anteckningar. Om det är Angela eller arrangörerna som propsat på det framgår inte. Skulle det vara Angela är jag ännu beredd att tolka det som utslag av en trötthet på journalister efter ett liv i rampljuset.

Så börjar hon prata och jag är beredd att förlåta henne allt. Första frågan handlar om mångkultur. Svaret är övertygande.

– Mångkultur är ett tvetydigt begrepp. I USA överskuggar kraven på mångkultur kraven på jämlikhet och social rättvisa. Det går att förstå genom att mångkultur är så mycket lättare att uppnå. Allt som krävs är att synliggöra människor av olika sort. Därför måste vi alltid koppla antirasismen till frågor om klass och kön.

Sen kommer en fråga om rasbegreppet, en om teknik och hushållsarbete, en om lärdomarna av den amerikanska medborgarrättsrörelsen, en om balansen mellan teori och praktik och en om svart feminism. Angela svarar på allt och hon gör det på ungefär samma sätt. Förutom det ämnesspecifika sammanfattar den sista meningen ovan i stort sett svaret på alla efterföljande frågor.

För det är det här Angela gör och har gjort ända från början. Hon kopplar ihop frågor och visar hur de hör samman. I en grupp där samtalet antagligen lätt hade kunnat urarta i en diskussion om vilken fråga som är viktigast bekräftar hon var och ens engagemang. Och knyter det till andra frågor.

Men hur blev det till slut med min egen fråga? På en engelska som plötsligt blir väldigt knackig frågar jag om fängelseideologin och militarismen.

– När jag läser det du skriver om fängelserna är det som att läsa om ett militarismens mikrokosmos. Det handlar om synen på säkerhet, om det fängelseindustriella komplexet, om vilka som drabbas, om hur verkligheten skildras i media, om rasismen som så grundläggande att det går att ifrågasätta institutionens existens utan den, om försoning och social rättvisa som lösning. Hur kommer det sig att militarismen och fängelserna är så otroligt lika? Och går det att bekämpa den ena genom att lägga kraft på kampen mot den andra?

– Det finns en rent fysisk koppling. Två av de soldater som genomförde tortyren på Abu Ghurayb hade tränats i på samma institution där jag satt fängslad.

Ungefär så mycket hinner jag anteckna av det utförliga svaret. Kan bara inte förmå mig att se ner i blocket när nu Angela Davis talar direkt till mig. Lyckligtvis hänger de avslutande meningarna kvar längre.

– Men det handlar inte främst om att ta bort fängelserna, utan om att skapa bättre samhällen. Och när det gäller kampen mot fängelserna och militarismen är det inte antingen eller. Det är både och.

Samtalet följs av en föreläsning öppen för alla. Eller öppen för alla är den inte riktigt. Kungliga konsthögskolan har gravt missbedömt intresset och bestämt att föreläsningen ska hållas i en sal för hundrafemtio personer. Efter att två tusen anmält sitt intresse har de ordnat med livestreamning till en något större sal i anslutningen till den första. Det kan naturligtvis bara sluta med frustration och missnöje.

De enkla träbänkarna fylls snabbt av otåliga och till stor del unga åhörare. En timme innan föreläsningen ska börja slås portarna upp med ett brak och en grupp aktivister som förvisats till den större salen tränger sig in till publikens jubel. Det är ett jubel som når ett första crescendo när Angela Davis till slut kommer in.

Någonstans här uppstår emellertid nästa krock i förväntningarna. Talet hon ska hålla visar sig till största delen handla om konsthistoria, estetikbegreppet och filosofi. Det inleds på akademisk engelska och är fullt av referenser till filosofer som Kant, Baumgarten och Marcuse.

Efteråt har föreläsningen beskrivits som ett halleluljamöte. Det blir det först när Davis överger den ursprungliga föreläsningen och delvis improviserar en långt mer folklig sådan. I den ger hon talrika och talande exempel från den rörelse som skapats efter dödsskjutningen av Michael Brown i Ferguson. Och naturligtvis visar hon på kopplingen till frågor bortom amerikanskt polisvåld.

Hon berättar om några av Black lives matter-rörelsens grundare. Tre queera svarta kvinnor. Hon berättar om de många amerikanska palestinier som är aktiva i rörelsen och om de solidaritetsaktioner som svarta gjort för Palestina och i Palestina. Hon berättar om hur sammanlänkandet av frågor gått från svart feminism till dagens intersektionalitet med fokus på kön, klass, ålder, sexualitet, etnicitet och funktionalitet.

Och här finns det anledning att dröja lite längre. Att vara svart och kvinna beskrevs länge som den ”dubbla risken”. Begreppet utvecklades till ”trippelrisken”. När Angela nämner det håller hon upp tre fingrar. Rasism och sexism summerar hon de förslag som haglar in. Men så blir det inget mer. Det kommer gissningar på allt det dagens intersektionalitet handlar om. Det rätta svaret är ett annat.

– Den tredje risken är imperialism.

Det här är inget som nämnts i de tiotal artiklar som skrivits om föreläsningen. Det är i stället delen om att engagemanget för flyktingar är vår tids medborgarrättsrörelse som har citerats flitigast. Det är i sig riktigt. Angela gör verkligen en poäng av det. Ändå blir det fel. För den största poängen är att frågor hänger ihop.

Och det är det här Angela Davis försöker säga oss. Vårt antiimperialistiska perspektiv behövs i flyktingfrågan. Det behövs för att ifrågasätta orsakerna till att människor tvingas på flykt. Men det räcker inte. Vår antiimperialism kräver också ett engagemang för flyktingarna. För det är inte antingen eller. Det är både och.

Nobels fredspris – Krönika i Folket i Bild 11/2015

Nyligen lät jag mina niondeklassare hålla tal på temat vad skulle ni säga om hela världen lyssnade. När min lillasyster hörde det utbrast hon skrattande: Det är ju bara för att du vill att de ska prata om fred! Vad skulle de annars prata om liksom?

Hon har så klart rätt. Fred har kommit att vara eller åtminstone symbolisera mänsklighetens högsta önskan. Antagligen är det just det som gör ordet så bedrägligt. Fred kan vara vapenstilleståndet under vilket alla sociala orättvisor kvarstår. Fred kan vara de rikaste ländernas ockupation av ett av världens fattigaste. Fred kan vara tiotusentals kärnvapen med potential att utplåna civilisationen.

Men att fredsbegreppet kan fyllas med vad skit som helst betyder inte att det är oanvändbart. Vi måste bara vara noga med att definiera det. Så som Nobel gjorde i sitt testamente. Det handlar om avrustning, skiljedom och internationalism. Med andra ord om en radikalt annan världsordning.

Det är en definition som den norska nobelkommittén urlakat till oigenkännlighet med pris till Obama, EU och Kissinger. Men det är också en definition som bland andra den norske författaren Fredrik Heffermehl har kämpat outtröttligt för att återupprätta.

Nu har så ett nytt fredspris utdelats. Den här gången till Tunisiens nationella dialogkvartett. Det är inget kontroversiellt pris. Dels för att organisationerna är nästan helt okända. Dels för att de åtminstone hyfsat stämmer in på Nobels definition.

För visst har de arbetat mot krig och åtminstone på ett nationellt plan för förbrödring. Ändå är det en tanke som skaver. Indirekt läggs väl skulden för den arabiska vårens misslyckanden nu på folken. Som om det var deras oförmåga att upprätta dialogkvartetter som ledde till blodbaden. Så mörkas den roll bombningarna av Libyen spelade. Det massiva våldsanvändandet och ständiga intervenerandet började där.

Och mina niondeklassare? De pratade om att leva i miljonprogrammet, om religionens förförande makt och om att snacka mindre och göra mer. Inte en enda talade om fred. Än lever hoppet om det radikalt annorlunda.

 

 

 

Bomba IS – för USA:s skull

Det är sällan jag rekommenderar läsning av en debattartikel som propsar på ”militära utlandsinsatser” (eller krig som det väl fortfarande heter på vanlig svenska). Men gårdagens text av Erik Brattenberg och Magnus Nordenman i DN borde verkligen läsas av alla.

Nu behöver väl inte folk tröska igenom hela texten av ganska uppenbar propaganda (skribenterna står båda på den amerikanska militarismens lönelistor). Sånt får vi tillräckligt av ändå. Men det finns ett stycke som i sina få rader rymmer den militaristiska dårskapens essens.

”För det första är svenska utlandsuppdrag ett sätt att främja den transatlantiska länken samtidigt som man bygger nära relationer med Nato. Svenska bidrag till Isaf-insatsen i Afghanistan, EU:s marina insats utanför Somalias kust och Nato-operationen i Libyen 2011 har betytt mycket för Sveriges goda ställning som partner till både Washington och Nato-alliansen under det senaste decenniet.”

Alltså ”för det första”. Inte ”också” eller ”dessutom”. Utan ”för det första”.

”För det första är svenska utlandsuppdrag ett sätt att främja den transatlantiska länken samtidigt som man bygger nära relationer med Nato.”

Det här är en mening att minnas nästa gång det ska ut och krigas. Nästa gång det talas högtravande om demokratisering, skydd av civila, kvinnors rättigheter, kamp mot förtryck och skolgång för flickor. Nästa gång alla de som ifrågasätter att mer väpnat våld är lösningen hängs ut som talibankramare, putinister och IS-anhängare. Nästa gång som alltid redan är den här gången.

Den som vill kan sluta sin läsning av såväl den här texten som av den ursprungliga debattartikeln här. Allt som måste sägas är redan sagt. Men så kommer det ändå sägas: Ett lösryckt citat och en misstolkning bara. Här kommer därför ett till.

”Viktigt att poängtera är dock att det inte alltid är omfattningen på dessa bidrag som är det viktigaste utan just symboliken av att vara på plats och att vara villig att ge ett bidrag som uppskattas av Washington, men även i europeiska huvudstäder som Paris och London.”

Svenska JAS-plan bör nu alltså delta i bombningarna av Irak och Syrien för att det uppskattas i Washington, Paris och London. Inte för att det verkligen gör skillnad. Inte för att det uppskattas i irakiska och syriska städer. Inte ens för att det behövs. Utan för att det uppskattas i USA.

Såväl politikern Allan Widman som DN-skribenten Gunnar Johansson och Kungliga Krigsvetenskapsakademien är överens: Bland Nato:s partnerländer är Sverige bäst i klassen. Nu vet du vad det innebär.

25 gånger 140 tecken

Följande är en sammanfattning av ett stort antal diskussioner med svenska militarister på Twitter.

Men nog ser ni den? Ja, visst ser ni den? Den är ju precis där. Framtiden. Där. Framtiden!

Inte? Men historien? Nog ser ni det i den? Lyssna på tiden… Ryssen är den eviga fienden. Ryssen är den eviga fienden!

Det är mörka tider. Och de lär bli mörkare vad det lider. Baltikum. Gotland. Gotland! Fan vilka planer de smider!

Stalin, Lenin, Jeltsin, Putin! Gör för helvete ingen skillnad om de väljs in! Sjukdomen har de från befolkningen sin!

Allt ska vara så jävla fint och politiskt korrekt. Säg som det är! Hela landet, hela folket är defekt!

Vadå? Om jag lär känna några andra ryssar så… Äh! Så där håller bara syltryggar och nyttiga idioter på.

De jävla, förbannade, lågpannade…

Det finns bara ett språk ryssarna förstår! Och det är det samma idag som igår! Vi måste kunna slå till så hårt det går.

Övningarna i norr är ett steg. Men sen då? Ryssen övar ju redan större så… Nej, till slut finns det bara ett sätt att göra det på.

Vi måste med i Nato. De har kärnvapnen. Där har ni en lösning så konkret att den går att ta på…

Förbjudna enligt Folkrätten? Jo, det brukar låta så i den där pacifistiska hjärntvätten. Var ligger din lojalitet förresten?

Bara USA som använt kärnvapen i krig? Nä nu! Tyst! Bara tig! Jag har då aldrig…

Fråga afghanerna får du se. Ja, du kan ju fråga irakierna me. Så var det alltså med det!

I Pentagon vet de hur en slipsten ska dras. Jag säger det med emfas. De vet hur såna som Saddam och talibanerna ska tas!

Kaos? Har USA lämnat efter sig kaos?! Antingen är du putinist eller så har du satt hjärnan på pause!

Men se för Guds skull på Libyen då! Där har du alla bevis som går att få! Bättre kan det inte gå!

Inbördeskrig och flyktingkatastrof, jo, jag vet. Men hur kan du beskylla Nato för det? Det beror ju på deras stammentalitet!

Diktaturkramare! Ryss! Taliban! Om såna som dig har jag bara ett att säga: Fy fan!

Det är vitt mot svart! Det är demokrati mot diktatur! Gör vi rätt slipper vi prata ryska om vi har tur.

Och upprustning av Försvaret och Nato-medlemskap är svaret. Om ni nu vill fortsätta ha det som ni har det.

Vad sa du nu då? Va? Måste inte välja sida? Ha! Skulle du ha sagt samma sak när Hitler härjade? Va?

Turkiet? Ja, de är med i Nato. Vi vet. Men vad är det för paradox jag borde se i det?

Feministisk politik och nya säkerhetsbegrepp? Skitsnack! Sagor för hippiepack! Det är militära realister som ska ha tack!

Men åk! Åk till Syrien och protestera! Och IS kan ni ju försöka blockera! Pang-Pang! Sen finns ni inte mera!

Nej, det finns ingen annan metod! Om den sen ger en flod av blod, so be it. Ert enda skydd är vårt hjältemod.