Bom Bom Bom – Donetsk 2/10 2014

När jag vaknar är huset fortfarande tyst, alla sover och ingen säger ett knyst. Jag smyger till toaletten. Innan jag är tillbaka har de åter inlett den, Beskjutning , som med korta, nattliga uppehåll ständigt pågår. Ytterligare en timme går, Och jag hör receptionistens röst. Det är tydligt att hon söker tröst, Från någon i […]

Asfalt och böcker

På de stora reklamtavlorna i Ukraina syns diverse patriotiska budskap. En del är nästan vettiga (om ett enat land) och andra bara militaristiska (om plikten att bli soldat i armén eller i något frivilligförband). Men så finns det också de där andra budskapen. I Kiev var asfalten på strategiska platser så som gångvägen mellan universitetet […]