Alla inlägg av admin

Det är något jag vill säga dig Jan – Brandbergen 9/9 2014

Jag har något att säga dig Jan

Också här syns du och valrörelsen, vi välkomnar den, dig, men, sen
Efter valet om en vecka, verkar ni tycka, att det kan räcka
Med uppmärksamhet för miljonprogrammet, för när väl stridsdammet,
Lagt sig, är alla de som sagt sig, vilja dela med sig av sin makt, säg
Genom att skydda arbetarnas rättigheter, nymoderater, såssar och allt vad de heter
Alldeles som bortblåsta, ni lämnar valstugorna låsta och de som trodde blåsta
Men det är inte om politikers förakt för orten, eller hur ni spelar bort klasskorten
Jag vill prata med dig, men någon har sagt mig, att en ska börja med att presentera sig
Alltså lärare sen ett decennium, i skolan sen föregående millenium,
Har i många år vigt mitt liv åt undervisning, och vill här ge dig en fingervisning
Om vad dina åtta år som skolminister, inneburit för oss kunskapsaktivister
Det tog förvånansvärt länge innan jag förstod, var du stod
Och vad du egentligen ville, kanske var jag i det här inget snille
Eller helt enkelt för fokuserad på min uppgift, att neutralisera okunskapens gift
Men nu har jag förstått, varför det har gått som det har gått
Och det beror på dig…

Det räcker att läsa ditt CV, Militärhögskolan nittitre och Infanteriets stridsskola innan dé
Krigshögskolans allmänna kurs, först av allt Infanteriets högskolekurs
Efter och under utbildningen, har ditt bidrag till folkbildningen
Bestått av att lära värnpliktiga marschera, och på sin höjd dödade addera
Du har inte en enda civil högskolepoäng, har aldrig jobbat utanför ditt militära gäng
Hur skulle du kunna göra annat, än att se på skolan som om tiden stannat?
Och försöka få den att efterlikna din älskade militär, oavsett hur mycket dina beslut tär,
På lärare, kuratorer, elever, ja, på alla oss som lever
I det som kallas verkligheten, och där ingen vill tvingas göra honnör för överhögheten
I vartenda beslut försöker du koncentrera makten till toppen, förslagen om ordningsbetyg var droppen
Som till slut fick poletten att trilla ner, och nu säger jag från många av oss, vi vill inte mer
Vi vill inte se hur du tar makt från elever och ger till lärare, förklarar att bara några är riktiga kunskapsbärare
Kallar dem förstelärare eller furirer, vet att dem lätt blir ledningens kurier,
Låter rektorerna sen slå ner på kritiker, ber dem byta skola eller bli politiker
Kallar det ett givande och ett tagande och du fortsätter enligt ett enda antagande
Att en statlig skola med dig som överbefälhavare, skulle vara sanningens och kunskapens innehavare
Att följden av det här är elever som mår allt sämre, ett kunskapsfall som är bland de främre, en kollaps som kommer närmre
Verkar du märkligt obrydd av. Att det är mer än lönen som gör en slav
Har du inte insett, trots att i princip hälften yrket övergett

Att liberaler dansar efter en så konservativ pipa, är för mig inte helt lätt att begripa
Men det jag verkligen inte kan fatta, är hur du genomgående står för det motsatta
Skola, utbildning och feminism, framstår som viktiga i din version av liberalism
Du säger:

”Skolan är ett viktigt område. Bland annat vill vi bekämpa det grova språkbruket som kränker tjejer och kvinnliga lärare.”

På kaserngården skrek du ”ludermässig” inte en gång eller två, utan som den vanligaste beskrivningen på,
Soldater som inte levde upp till dina krav, i ditt system är kanske F rätt bokstav
För att undvika detta misslyckande, bör soldaterna enligt ditt tyckande,

”Gå ut i skogen och runka upp stridskuken ordentligt!”

Och det här var faktiskt ett citat, och för mig är det nu alldeles uppenbart
Att du inte har i skolan att göra, att din ordning är en röra
Av auktoritära och militära principer, att de metoder som du tillgriper
Tillhör ett århundrade, då auktoriteter blev beundrade, och den som undrade
Blev hånad för att den inte visste, och alternativen finns visst det
Vi har både en Gustav och en Rosanna, men det är dags för mig att stanna
Jag har sagt mitt och önskar av hela mitt hjärta att du snart har gjort ditt
För skolan förtjänar mer, och i riksdagen är vi snart fler.

Men det beror på dig…

Källor:

Citaten är hämtade från ett reportage i DN (http://web.archive.org/web/20070912234139/http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=690404)

Uppgifterna om utbildningsbakgrunden kommer från Wikipedia och regeringens hemsida.Det är något jag vill säga dig Jan